Желаете ли да станете част от екипа на Училище за бизнес компетенции?

Експерт продажби
Училище за Бизнес Компетенции ЕООД обявява конкурс за Експерт продажби. Подходящият кандидат за позицията притежава:
•Опит в областта на активното търсене и привличане на клиенти;
•Висше образование – предпочитана област: Търговия и/или Маркетинг;
•Опит във воденето на преговори и презентации;
•Опит в идентифицирането и разработването на успешни канали за продажби;
•Отлично владеене на писмен и говорим български език;
•Готовност и желание за активни продажби;
•Опитът в продажби на услуги е предимство;
•Доброто владеене на писмен и говорим английски език е предимство.
Специфични задължения за позицията:
•Извършване на изходящи телефонни обаждания, контакти с клиенти;
•Активно търсене и набелязване на потенциални клиенти;
•Презентиране на маркетингови кампании, офериране и директни продажби;
•Обслужване на клиенти по телефон, чрез приемане на поръчки от съществуващи и потенциални такива;
•Осъществяване на продажби на крайни клиенти;
•Поддържане на коректна и изчерпателна информация за всеки клиент;
•Спазване на фирмените процедури, политика и етичен код;
•Принос към добрите и професионални отношения в екипа на компанията.
На одобрения кандидат компанията ще предложи:
•Възможност за работа в компания в сферата на Професионалните обучения и Сертификационните курсове с богат опит;
•Възможности за обучение и развитие на надграждащи компетенции за продажбения процес;
•Постоянен трудов договор и осигуряване върху реалните доходи;
•Атрактивно месечно възнаграждение. Избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Екипът на Училище за Бизнес Компетенции

Ако имате интерес, изпратете ни Вашето CV!

Контакт: stoyan.drenski@sbc.bg