AMSIS за 1 час!

От 16.00 часа на 19 декември в офиса на Училище за бизнес компетенции на ул. „Пиротска“ 45 ще проведем семинар за системни архитекти.

В рамките на 1 час ще разкажем за архитектурния подход, за най-известните архитектурни рамки, стандарти, модели и езици за архитекурно моделиране.

Целта на семинара е да помогне на специалистите, търсещи развитие като системни архитекти, да се ориентират в разнообразието от архитектурни рамки и инструменти, и да планират развитието си.

Участие можете да заявите в офиса на Училището. Местата са ограничени, затова заявки ще приемаме до запълването им.