Анализ на бизнес модели – след срещата на 28-01

На 28 януари Училище за бизнес компетенции проведе първата за годината среща от поредицата „Представяне на актуални бизнес концепции и практически модели за 1 час“.

Този път тема на срещата беше методиката за анализ на бизнеса, която е обект на новия ни курс „Анализ на бизнес модели“.

Представена беше методика за анализ на бизнеса, основана на 9-компонентния Business Model Canvas на Остервалдер, включваща стъпките:

  • разбиране на цялата картина на бизнеса,
  • определяне на специфични и базови показатели за измерване на резултат в отделните бизнес зони от модела,
  • анализ на проблеми чрез очертаване на несъответствия и препоръки за подобрение.

Илюстрирани бяха приложения на методиката за три различни стила на бизнес –  с фокус иновации, с фокус „разгръщане на инфраструктура и капацитет“ и с фокус „изграждане на дългосрочни отношения с клиента“.

Беше направено сравнение между предлаганата методика и подхода  на балансираната карта с показатели.

Файлът Business Models Analysis in 1 hr short presentation. съдържа част от презентацията по темата, обсъждана по време на събитието.

Първото издание на курса във вариант на отворено обучение ще се състои на  5-6 март и ще включва прилагане на методиката по казуси от две различни индустрии.