Анализ на бизнес модели

Ако бизнесът е царят, то бизнес моделът е царството, в което бизнесът се случва. Бизнес моделът е фундаментален за всяка организация. Той представя начина, по който организацията създава стойност за своите клиенти, акционери, служители, партньори и за обществото.

Разбирането на собствения бизнес модел и бизнес моделите на конкурентите е критично за оцеляването и успеха на всеки бизнес.

Този безплатен семинар е посветен на нов подход за анализ на бизнеса от перспективата на бизнес модела на фирмата. Следвайки логиката на Business Model Canvas на А. Остервалдер за взаимна зависимост на дейностите по веригата за доставяне на стойност до клиента, се разглеждат сценарии за изследване на основни бизнес модели с фокус иновации, развиване и поддържане на инфраструктура за производство или доставка на услуги, или за изграждане на дългосрочни отношения с клиенти. Показва се пътят за изграждане на връзката между целите на организацията, индикаторите за измерване на резултат и анализ на постигнатото. Представят се техники за анализ според стратегическия фокус, секторната определеност и критичните дейности и ресурси на фирмата. Сравняват се подхода за анализ на бизнеса на база Анализ на бизнес модела и Модела на балансирана карта от показатели – Balance Score Card.

Семинарът е част от поредицата „Важни бизнес концепции, представени за 1 час!“.

За кого е подходящ този семинар?

Семинарът е проектиран за изпълнителни директори, управители, мениджъри с отговорност за управление на дейностите на отделни бизнес единици или на цялата организация, за корпоративни архитекти, предприемачи и бизнес анализатори.

Дата и място на провеждане

Семинарът ще се проведе на 28 януари 2015 г. от 15.00 до 17.00 часа в Училище за бизнес компетенции.

ул. „Пиротска“ № 45, офис 20.

Регистрация

Местата са ограничени. Можете да заявите участие в офиса на Училище за бизнес компетенции.

На участниците ще бъдат издадени сертификати с кредити за професионално развитие.