Сертификационен курс AgilePM® & AgileBA® Foundation

Този сертификационен курс осигурява възможността с едно три-дневно обучение да се придобият два сертификата. Освен за проектни мениджъри, този курс е подходящ за всеки, който е ангажиран със специфична роля в проект:

 • Бизнес или технически роли;
 • Мениджъри от високите управленски нива, които управляват общите аспекти на проекта;
 • Членове на екипи, които разработват решението и са фокусирани в детайлите в ежедневната си работа.

AgilePM® е популярен метод за управление на проекти, който е бил разработен и се поддържа от Agile Business Consortium. AgilePM® реализира принципите на Agile-манифеста, като обхваща философията за ефективно управление на проекти, която трябва да бъде използвана във всеки проект, както и основите на процесите, работата на хората, продуктите и практиките, които са изградени върху „здрав разум и прагматизъм“. AgilePM® е метод, който включва както управлението на проекта, така и на един или повече екипи за разработване на решенията. Той дава практически препоръки за процесите, ролите, отговорностите и продуктите, които да бъдат използвани на тези две нива на ръководене.

AgileBA® представлява набор от насоки и добри практики за прилагането на бизнес анализ при гъвкави проекти. AgilePM® набляга на ролята и уменията на бизнес анализаторите в различните точки от жизнения цикъл на проекта. Предлага множество препоръки как да се използват моделиране, прототипиране, улесняване работата на работните семинари и пълноценна комуникация при изпълнението на гъвкави проекти.

Участниците в сертификационния курс AgilePM® & AgileBA® Foundation могат да развият своите Agile-компетенции, като се включат в следните курсове:

 • AgilePM® Practitioner – където ще могат да приложат знанията от Foundation в практически проектни сценарии и упражнения. Това обучение е особено ефективно при подготовката за сертификационен изпит AgilePM® Practitioner Exam.
 • AgileBA® Practitioner – където ще могат да приложат знанията от Foundation в упражнения по бизнес анализ при зададени проектни сценарии. Това обучение е особено ефективно при подготовката за сертификационен изпит AgileBA® Practitioner Exam.

Успехът на един Agile-проект силно зависи от практическото прилагане на посочените по-горе дисциплини. Успех може да бъде постигнат, само когато заедно с правилното управление на проекта се извършва правилният бизнес анализ.

Нашият екип отработи интегрирането на AgilePM® и AgileBA® в един курс.  Това беше възможно, защото някои от механизмите са общи за двете дисциплини и трябва да бъдат добре разбрани, както от онези, които управляват проекти, така и от онези, които осигуряват бизнес анализ. Някои области на знанието са различни, но ние вярваме, че след това обучение проектните мениджъри, бизнес анализаторите и всички останали участници в проекта ще разберат важността на сътрудничеството и методичните действия.

Ползи за участниците

 • Възможност за придобиване на два международни сертификата: AgilePM® Foundation и AgileBA® Foundation;
 • Участниците усвояват професионалната терминология и език;
 • Задълбочено запознаване с принципите, жизнения цикъл, продуктите, практиките (включително бизнес анализ), ролите и отговорноститие на Agile-проектите;
 • Задълбочено разбиране какво всъщност е Agile;
 • Отворен път за постигане на следващите международни сертификати за управление на Agile=проекти;
 • Практически насоки за прилагане на Agile в организациите;
 • 100% от времето е посветено на съществени теми;
 • Концепция за професионалното обучение:
  • Материали за предварително въвеждане на участниците в Agile;
  • Елегантна организация и графична форма на учебния материал;
  • Слайдовете в отделните модули са обобщени във въпроси в стила на сертификационния изпит;
  • Възможност слайдовете да бъдат получени в PDF;
  • Допълнителни примерни изпити;
  • Практически примери, основани на атрактивни проектни сценарии.

Метод за обучение

 • Он-лайн, covid-19 отговорно, през надеждна платформа в интернет;
 • Лекции и дискусии;
 • Практически упражнения, ползвайки примерен сценарий на проект „Нова поръчка“ на планетата Аджилон в една далечна галактика, след като рицарите от ордена Agile победиха империята Waterfall;
 • Решаване и обясняване на примерни изпитни въпроси.

Език на обучението

Английски

Продължителност

3 дни

Цена

Цената на обучението с включени два сертификационни изпита е €1100.

Цената е без включен ДДС.

Програма и график на обучението

Day 1

 1. Introduction to the course
 2. Introduction to Agile
 • P3 governance: portfolio, programme, project
 • Output, capability, enablement, outcome, benefit
 • Six aspects of project management
 • Problems in traditional projects
 • The history of Agile – The Agile Manifesto
 • Agile vs. Waterfall
 • Six aspects of project management in Agile
 1. AgilePM fundamentals
 • The temple of DSDM
 • Philosophy and ethos
 • Principles
 • People
 • Process
 • Products
 • Practices
 1. AgileBA fundamentals
 • Holistic view of the business (organisation, process, people, technology)
 • Internal analysis (SWOT, TOWS, MOST, Resource Audit)
 • External Analysis (PESTLE, Porter’s 5 Forces)
 • Value Chain Analysis
 • Lean Thinking
 • Implementing Organization’s Strategy (McKinsey 7S Model, The Balanced Business Scorecard)
 • Stakeholder Analysis (RACI/RASCI, Power Interest Grid)
 1. Stakeholders, roles and responsibilities
 • Project stakeholder categories
 • DSDM roles by categories
 • DSDM roles by interests
 • Multiorganizational projects
 • Empowerment and escalation
 1. People, teams and interactions
 • The importance of collaboration and communication
 • The ingredients of effective collaboration
 • Organizational barriers to collaboration
 • Supporting culture vs. blame culture
 • Management styles: traditional and agile
 1. Exercises
  1. Project organization
 2. Homework
  1. AgilePM and AgileBA Foundation examination samples

Day 2

 1. Preparing for a success
 • Positioning a project for a success
 • Agile Instrumental Success Factors
 • Project Approach Questionnaire
 1. DSDM process and products
 • Phases of DSDM project lifecycle
 • Products of DSDM lifecycle
 1. Planning and control
 • Project planning concepts
 • Testing concepts
 • Monitoring and controlling concepts
 1. Timeboxing and Iterative Development
 • The concept of the Timebox
 • Timebox formats/styles
 • Daily Stand-up
 • Team Board
 • The concept of Iterative Development
 • Agile BA in Timebox and Iterative Development
 1. Requirements
 • What is requirement
 • The categories of requirements
 • What is User Story
 • The hierarchy of User Stories
 • The User Story Card
 • Requirements engineering (elicitation, analysis, validation, management and documentation)
 • The types of knowledge and the ways of elicitation
 • Requirements in the DSDM lifecycle
 1. Business Case and Prioritisation
 • Business Case of a project, programme and strategy
 • Business Case content
 • Business Case in Agile
 • MoSCoW Prioritisation
 • The Business Case scenarios
 • The Kano Model
 • Business Case and Prioritisation in the DSDM lifecycle
 1. Exercises
  1. Project Approach Questionnaire
  2. DSDM project lifecycle
  3. DSDM products
 2. Homework
  1. AgilePM and AgileBA Foundation examination samples

Day 3

 1. Estimating
 • What is estimating
 • Estimating in Agile
 • Top down and bottom up estimating
 • Planning Poker
 • Estimating in DSDM project lifecycle
 1. Risk
 • Risk management process
 • Traditional risks
 • Agile risks
 • How DSDM helps to mitigate risks
 • Risk management in the DSDM project lifecycle
 1. Quality
 • Solution Quality
 • Process Quality
 • The concepts of Maintainability
 • Quality management in the DSDM project lifecycle
 1. Workshops
 • The concept of Facilitation Workshop
 • Facilitated Workshop features
 • Success Factors for Facilitated Workshops
 • The roles in Facilitated Workshops
 • Workshops in the DSDM lifecycle
 1. Modelling
 • Why use Modelling
 • Modelling and DSDM principles
 • “As is” and “To be” Modelling
 • The Modelling perspectives
 • Prototyping
 • Modelling examples
 • Modelling in the DSDM lifecycle
 1. The course summary
 2. Exercises
  1. Match with DSDM process
 3. Homework
  1. AgilePM and AgileBA Foundation examination samples

AgilePM Foundation exam day

 1. AgilePM Foundation examination
 • Initial administration procedure – 25 min.
 • Exam – 60 min. (+15 min. for eligible candidates)
 • For willing candidates exam check and result information – 30 min.

AgileBA Foundation exam day

 1. AgileBA Foundation examination
 • Initial administration procedure – 25 min.
 • Exam – 60 min. (+15 min. for eligible candidates)
 • For willing candidates exam check and result information – 30 min.

 

AgilePM® and AgileBA® are registered trade marks of Agile Business Consortium.

The APMG-International Swirl AgilePM and AgileBA Devices are trade marks of the APM Group Limited.


Вижте още от: Сертификационни програми

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

24 сеп. 2024;
Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

05 окт. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

31 авг. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

07 авг. 2024;
Отворени курсове
Технически презентации и демонстрации 🢒

12 авг. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове