Сертификационен курс AgilePM® Foundation

AgilePM® Foundation е сертификационен курс, подходящ за всеки, който изпълнява специфична роля в гъвкави проекти:

 • Бизнес или технически роли;
 • Мениджъри от високите управленски нива, които управляват общите аспекти на проекта;
 • Членове на екипи, които разработват решението и са фокусирани в детайлите в ежедневната си работа.

AgilePM® е много популярен метод за управление на проекти, разработен и поддържан от Agile Business Consortium. Това е истински Agile, представящ философията за ефективна работа, принципите, които трябва да бъдат прилагани към всеки проект, както и основите на процесите, работата с хора, продуктите и практиките, изградени върху здрав смисъл и прагматизъм.

Участниците в този курс могат да развият и подобрят своите Agile-компетенции, като се включат в курса AgilePM® Practitioner. По време на този курс те ще могат да приложат знанията от Foundation в практически проектни сценарии и събития. Курсът е фокусиран върху подготовката за сертификационния изпит AgilePM® Practitioner Certificate.

Ползи за участниците

 • Възможност за придобиване на международен сертификат AgilePM® Foundation;
 • Участниците усвояват професионалната терминология и език;
 • Задълбочено запознаване с принципите, жизнения цикъл, продуктите, практиките, ролите и отговорноститие на Agile-проектите.

Метод за обучение

 • Он-лайн, covid-19 отговорно, през надеждна платформа в интернет;
 • Лекции и дискусии;
 • Практически упражнения, ползвайки примерен сценарий на проект „Нова поръчка“ на планетата Аджилон в една далечна галактика, след като рицарите от ордена Agile победиха империята Waterfall;
 • Решаване и обясняване на примерни изпитни въпроси.

Език на обучението

Английски

Продължителност

2 дни

Цена

Цената на обучението и сертификационния изпит е €650.

Цените са без включен ДДС.

Програма и график на обучението

Day 1

 1. Introduction to the course
 2. AgilePM fundamentals
 3. Stakeholders, roles and responsibilities. Exercise: Project organization
 4. The DSDM process and products
 5. Planning, control and estimating. Exercize: DSDM Project lifecycle
 6. End of day1
 7. Homework: AgilePM Foundation examination sample papers

Day 2

 1. Homework debrief
 2. Requirements and Prioritization
 3. Timeboxing and Iterative Development
 4. Quality. Exercise: DSDM Products
 5. Workshops and Modelling
 6. Preparing for a success and Risk. Exercise: Project Approach Questionnaire
 7. The course summary. Exercise: Match with DSDM Process
 8. End of the course

AgilePM® is a trade mark of Agile Business Consortium.


Вижте още от: Сертификационни програми

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове