Този Back-End Crash Course – C/C++ е специално проектиран да помогне за максимално бързото навлизане в разработването на софтуер със C/C++.

За кого е курсът?

Курсът е специално проектиран за:

  • Ентусиазирани младежи и девойки, които завършват или са завършили висше учебно заведение, имат базови ИКТ-познания и желаят максимално бързо да започнат работа като специалисти в проекти, включващи разработване с React;
  • Експерти, които желаят да развият компетентности за работа с React.

Теми

1. Operators (Arithmetic Operators, Relational Operators, Logical Operators, Bitwise Operators, Post and Pre Increment and Decrement Operators)

2. Conditions (if else, ternary operator, switch case)

3. Loops (for loop, while do loop, do while loop, break and continue keywords)

4. Arrays

5. Scopes (global variables)

6. Functions (call by reference, call by value)

7. Pointers and dynamic memory allocation

8. Classes and objects (constructors, getters and setters, destructors and virtual destructors)

9. Static members

10. Operator overloading

11. Inheritance and polymorphism

12. Virtual functions and abstract classes.

13. Friend functions and friend classes.

14. Templates

15. Exception handling

16. Standard Template Library (STL) (algorithms, file handling, stream handling, strings, vectors, smart pointers)

Метод за обучение

  • Лекции и дискусии
  • Изследване на примери
  • Практическа работа с React

Продължителност и форма

10 дни (80 учебни часа) смесена форма на обучение, водено от преподавател.

Цена

1200 лева. Цената е без включен ДДС.

Сертификат

Всички участници в обучението получават Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

На участниците, които успешно положат заключителен изпит, се издава Удостоверение за придобита компетентност по част от професия по образец на МОН.

Обучението е част от програмата за обучение в професионално направление „Приложна информатика“, за професия „Икономист – информатик“, по специалност „Икономическа информатика“ – Трета степен на професионална квалификация.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Език на обучение

Български

Преподаватели

Делян Керемедчиев, Ивайло Маринов


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

07 юни 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

28 май 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

11 юни 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

31 май 2024;
Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

06 юни 2024;
Отворени курсове