Този Back-End Crash Course – Java EE е специално проектиран да помогне за максимално бързото навлизане в разработването на софтуер с Java EE.

За кого е курсът?

Курсът е специално проектиран за:

  • Ентусиазирани младежи и девойки, които завършват или са завършили висше учебно заведение, имат базови ИКТ-познания и желаят максимално бързо да започнат работа като специалисти в проекти, включващи разработване с Java EE;
  • Експерти, които желаят да развият компетентности за работа с React.

Теми

Foundational Spring

1. Spring and Spring family (Spring Framework, Spring Boot, Spring Data, Spring Security, Spring Integration, Spring Batch, Spring cloud)

2. Working with data (Reading/writing data with JDBC, Spring Data JPA)

3. Securing web requests

Integrated Spring

4. Creating and consuming REST services

5. Asynchronously messages (JMS, RabbitMQ, Kafka)

6. Spring Integration landscape

Reactive Spring

7. Reactive programming (Common reactive operations, Spring WebFlux, Reactive controllers, REST API reactively, Secure reactive web APIs, Persisting data reactively)

Cloud Native Spring

8. Services and managing (Microservices, Configuration (Sharing, Config server, Encrypting properties in Git), Monitoring failures and latency)

Deploying Spring

9. Deployment and building (Deployment options, Deploynig WAR files, JARs to Clound Foundry, Spring Boot in a Docker container)

Метод за обучение

  • Лекции и дискусии
  • Изследване на примери
  • Практическа работа с React

Продължителност и форма

10 дни (80 учебни часа) смесена форма на обучение, водено от преподавател.

Цена

1200 лева. Цената е без включен ДДС.

Сертификат

Всички участници в обучението получават Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

На участниците, които успешно положат заключителен изпит, се издава Удостоверение за придобита компетентност по част от професия по образец на МОН.

Обучението е част от програмата за обучение в професионално направление „Приложна информатика“, за професия „Икономист – информатик“, по специалност „Икономическа информатика“ – Трета степен на професионална квалификация.

Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Език на обучение

Български

Преподаватели

Димитринка Цветкова, Борислав Йолов


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове