Професионална квалификация

Специалност: Бизнес услуги

Професия: Сътрудник в бизнес услуги, втора квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможности да развиете кариерата си в областта на бизнес услугите? Искате да развиете  компетенции и кариера за обхват на отговорности в управлението и контрола на изпълнението на бизнес услуги? Тази професионална програма може да ви помогне да постигнете целите си.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да работят в сферата на бизнес услугите.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

 

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова бизнес компетентност

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Общи икономически знания

3. Основи на търговското право

4. Работа с офис техника

 

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

5. Управление на разходи в дейността. Финансово планиране.

6. Управление на разходи

7. Информационни технологии 1

8. Основи на управлението

9. Продуктово портфолио

10. Системи за управление ресурсите на предприятието ERP

11. Делова кореспонденция

 

Специфични дисциплини за професията

12 Икономика и организация на предприятието

13. Основи на маркетинга и продажбите

14. Управление на конфликти

15. Информационни технологии 2

16. Знания и умения за търговски представители

17. Управление на времето и работа в екип

18. Разходно счетоводство

 

Избираеми дисциплини

19. Бизнес комуникация

20. Английски език

21. Работа с електронни таблици за напреднали

Продължителност и формат

  • Вариант при независимо финансиране

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или смесена форма с консултации – продължителност около 4 месеца.

  • Вариант при финансиране с ваучер

Присъствена форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица. Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор. Продължителност за придобиване на професия – 8 месеца. Продължителност за обучение по част от професия – 6 месеца.

Цена

1800 лв. в присъствена форма. Цената е без включен ДДС.

1320 лв. в онлайн форма. Цената е без включен ДДС.

Възможно е и плащане с ваучер по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари за смесената форма на обучение или консултации при дистанционната форма през Zoom, Teams и електронна поща

Заключителен изпит по теория и практика

Бонус

Възможност за безплатно явяване на сертификационен изпит на Европейския сертификат The European Business Competences Certificate EBC*L в едно ниво по избор от нива А – Бизнес икономика и  B – Маркетинг и продажби.

 


Вижте още от: Професионални квалификации

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

28 май 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

24 апр. 2024; 13 май 2024;
Отворени курсове
Бизнес комуникация в глобален екип 🢒

08 май 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Проектиране и анализ на бизнес модели 🢒

22 апр. 2024;
Отворени курсове
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове