Професионална квалификация

Специалност: Индустрия

Професия: икономист, трета квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможности да развиете кариерата си в областта на индустрията? Искате да развиете бизнес компетенции и кариера с потенциал за управление? Тази професионална програма може да ви помогне да постигнете целите си.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на индустрията

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Основи на пазарната икономика

3. Основи на правото

4. Трудово правно законодателство

5. Начален курс по английски език

 

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

6. Основи на управлението

7. Финансово планиране

8. Бизнес комуникации

9. Управленско счетоводство

10. Основи на маркетинга

11. Управление на човешките ресурси

12. Информационни технологии

 

Специфични дисциплини за професията

13. Икономика и организация на предприятието

14. Производствена ефективност 1

15. Работа с офис техника

16. Планиране и контрол на дейността

17. Делова кореспонденция

18. Производствена ефективност 2

 

Избираеми дисциплини

19 Подготовка на Бизнес план

20 Проектиране и анализ на бизнес модела на компанията

21 Методи за изследване на пазара

Продължителност и формат

100% присъствена форма за обучения с ваучери, смесена или дистанционна форма в другите случай със самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа

Смесена форма на обучение, включваща уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един присъствен вечерен семинар всяка седмица

Продължителност и формат

  • Вариант при независимо финансиране

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или смесена форма с консултации.

  • Вариант при финансиране с ваучер

Присъствена форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица

Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор

  • Продължителност при самостоятелно финансиране

960 учебни часа, около 6 месеца за пълна професия или по-кратко по част от професия

  • Продължителност при финансиране с ваучер от програма Ваучери за заети лица

960 учебни часа – 12 месеца за пълна професия или 8 м. за част от професия

 

Цена

2500 лв. в присъствена форма. Цената е без включен ДДС.

1980 лв. в онлайн форма. Цената е без включен ДДС.

Възможно е и плащане с ваучер по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари за смесената форма на обучение или консултации при дистанционната форма през Zoom, електронна поща, форума на платформата

Заключителен изпит по теория и практика

Бонус

Възможност за безплатно явяване на сертификационен изпит на Европейския сертификат The European Business Competences Certificate EBC*L в нива А – Бизнес икономика, B – Маркетинг и продажби и C – Лидерство и мениджмънт

 

 


Вижте още от: Професионални квалификации

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове