Професионална квалификация

Специалност: Малък и среден бизнес

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес, втора квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможности да развиете кариерата си в областта на малкия и среден бизнес? Искате да развиете управленски компетенции и кариера за обхват на отговорности в по-малък и гъвкав бизнес? Тази професионална програма може да ви помогне да постигнете целите си.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на управление и организация на малък и среден бизнес.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Общи икономически знания

3. Бизнес комуникация

4. Основи на търговското право

 

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

5. Управление на конфликти

6. Информационни технологии

7. Делова кореспонденция

8. Работа с офис техника

9. Продуктово портфолио

10. Управление на разходи в дейността. Финансово планиране

11. Основи на управлението

12. Работа в екип и мотивация

13. Системи за управление ресурсите на предприятието ERP

 

Специфични дисциплини за професията

14. Основи на маркетинга и продажбите

15. Разходно счетоводство

16. Фирмено право

17. Управление на времето и работа в екип

18. Знания и умения за търговски представители

 

Избираеми дисциплини

19. Съвременни методи за   ефективни продажби20. Английски език

20. Английски език

Продължителност и формат

  • При самостоятелно финансиране може да се избере 100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа и консултации по активните предмети или смесена форма на обучение, включваща уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един присъствен вечерен семинар всяка седмица
  • При финансиране с ваучер обучението е присъствено с вечерни или съботно-неделни семинари.

Продължителност

660 учебни часа, около 4 месеца за пълна професия и дистанционно обучение или 8 месеца при пълна професия и 100% присъствена форма на обучение /финансиране с ваучер/.

Съкратена програма за част от професия – 6 месеца при 100% присъствено обучение.

Цена

1800 лв. в присъствена форма. Цената е без включен ДДС.

1320 лв. в онлайн форма. Цената е без включен ДДС.

Възможно е и плащане с ваучер по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари за смесената форма на обучение или консултации при дистанционната форма през Zoom, Teams и електронна поща.

Заключителен изпит по теория и практика

Бонус

При регистрация във вариант с присъствена или смесена форма на обучение се предоставя възможност за безплатно явяване на сертификационен изпит на Европейския сертификат The European Business Competences Certificate EBC*L в едно ниво по избор от нива А – Бизнес икономика и  B – Маркетинг и продажби.

 


Вижте още от: Професионални квалификации

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове