Професионална квалификация

Специалност: Търговия

Професия: икономист, трета квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможности да развиете кариерата си в областта на икономика на търговско предприятие? Искате да развиете бизнес компетенции и кариера с потенциал за управление и икономическа насоченост? Тази професионална програма може да ви помогне да постигнете целите си.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на търговията.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Общи икономически знания

3. Основи на търговското право

4. Трудово правно законодателство

5. Начален курс по английски език

 

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

6. Основи на управлението

7. Финансово планиране и бюджетиране в търговско предприятие

8. Бизнес комуникации

9. Управленско счетоводство

10. Основи на маркетинга и продажбите

11. Управление на човешките ресурси

12. Информационни технологии

 

Специфични дисциплини за професията

13. Икономика и организация на предприятието

14. Работа с търговски агенти

15. Работа с офис техника

16. Работа с клиенти и доставчици

17. Знания и умения за търговски представители

18. Ефективни продажби

 

Избираеми дисциплини

19 Подготовка на Бизнес план

20 Планиране и контрол на дейността

Продължителност и формат

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа и онлайн уебинари или консултации.

Продължителносттана обучение е шест месеца.

Цена

1980 лв. в дистанционна форма с уебинари и онлайн консултации.

Възможно е и плащане с ваучер по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от МОН и опитни преподаватели.

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа.

Уебинари в помощ на самосотятелната дистанционна форма на обучение или онлайн консултации с избран конферентен софтуер.

Заключителни държавни изпити по теория и практика

Бонус

Възможност за безплатно явяване на сертификационен изпит на Европейския сертификат The European Business Competences Certificate EBC*L в ниво Бизнес икономика, издаван от EBC*L International, Австрия и признат в Европейската квалификационна рамка.

 

 


Вижте още от: Професионални квалификации

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

24 сеп. 2024;
Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

05 окт. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

31 авг. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

07 авг. 2024;
Отворени курсове
Технически презентации и демонстрации 🢒

12 авг. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове