Модерното ДИГИТАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ прилага технологии на четвъртата индустриална революция, променя действащите бизнес модели и създава превъзходни бизнес процеси за доставка на индивидуализирани услуги.

Този уебинар ще покаже как една обучаваща организация може да се трансформира в ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, като внедри нови бизнес модели и дигитални технологии за обучението на своите ученици, студенти, служители и клиенти.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА УЕБИНАРА и ще научите за бизнес модели, изградени върху концепцията на дигиталното предприятие. Те са фокусирани върху обучението на 4 целеви групи:

(1) Ученици и студенти

(2) Корпоративен сектор – работници и служители; корпоративни клиенти, търсещи обучение по продукти, услуги и технологии

(3) Специфични групи – хора с ограничени възможности, безработни, бежанци и мигранти

(4) Лица, търсещи обучение за своя сметка.

Ще научите как може да внедрите тези бизнес модели за Вашите нужди.

Ще видите алгоритми за конфигуриране на индивидуални програми за обучение и за съветване при избор на линия за професионално развитие.

Ще знаете кои са процесите за предоставяне на качествени дигитални образователни услуги.

Ще узнаете как голямо индустриално предприятие внедрява един от тези бизнес модели, за дигитализирането на онбординга на своите работници и служители от страната и чужбина.

Лектор

Огнян Дренски, директор в Училище за бизнес компетенции

Продължителност

1 час. Начало 15.00 часа на 26 октомври 2023 г., четвъртък.

Бизнес моделите, алгоритмите и процесите на Дигиталното Образователно предприятие са разработени в рамките на проект 2021-1-BG01-KA220-ADU-000026986 „Digital transformation: from adult education institution to Digital Education Enterprise”, финансиран от Европейската комисия по програмата Erasmus+.


Вижте още от: Отворени курсове

Уебинар Digital Education Enterprise 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

22 ян. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

04 дек. 2023;
Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове
Управление на организационна промяна 🢒

12 дек. 2023;
Отворени курсове