Уебинар от поредицата „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“

Професионалното производство на софтуер налага на всеки етап от жизнения цикъл на софтуера да се създават разнообразни документи: от изискванията към системата и спецификацията на изискванията към софтуера, през проектната документация и кода на софтуера, до ръководствата за потребителите и системните администратори.

Уебинарът представя типични документи и стратегии за създаването на документация при производството на софтуер.

Продължителност

1 час

За кого е подходящ този уебинар?

  • Ръководители на ИТ-организации,
  • Тийм-лидери на екипи, участващи в производството на софтуер,
  • Софтуерни инженери,
  • Проектни мениджъри,
  • Бизнес анализатори,
  • Технически писатели.

 


Вижте още от: Отворени курсове

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Уебинар Start-up! 🢒

Отворени курсове
Уебинар „Финанси за ИТ“ 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове