Уебинар от серията „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“

Този уебинар представя управлението на финансите от перспективата на ИТ.

Финансите представляват общ език, който позволява на организацията да комуникира всеки аспект на своите дейности. Управлението на финансите в зоната на информационните технологии е част от общия финансов мениджмънт на организацията, но предлага специфични предизвикателства. Разбирането на новите бизнес модели в ИТ-индустрията и финансовото им изразяване може да доведе организацията до нови нива на зрялост.

Участниците в уебинара ще научат за:

  • добри практики за управление на финансите в ИТ,
  • финансовите аспекти на ИТ-услугите,
  • бюджетирането при класичеки waterfall- и гъвкави agile- проекти,
  • пресмятане на възвращаемостта на инвестициите в информационна сигурност (ROSI),

и други важни концепии.

Продължителност

1 час

За кого е подходящ този уебинар?

  • собственици, изпълнителни директори и управители на ИТ-организации,
  • ИТ-мениджъри,
  • проектни мениджъри, тийм-лидери и софтуерни инженери в ИТ-проекти;
  • специалисти по финанси и счетоводство, които са отговорни за ИТ-бюджетиране, счетоводство, таксуване и финансов анализ.

Вижте още от: Отворени курсове

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Уебинар Start-up! 🢒

Отворени курсове
Уебинар „Финанси за ИТ“ 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове