Уебинар от поредицата „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“

В турбулентни времена класическият подход за планиране и анализ на изпълнението с използване на ключови показатели (KPI) може да забави реакцията на предприятието при динамични промени в бизнес средата.

Този уебинар ще покаже как бизнесът може да се справи с подобни предизвикателства, като се фокусира върху стратегическите цели на предприятието, определи ключовите области за резултати (KRA) и подходящи KPI. След което, за да постигне гъвкавост, планира инициативи и дейности за постигане на краткосрочни цели и резултати по пътя към стратегическите цели (OKR).

Лектори

Светлана Дренска, PhD и Силвия Димитрова, MBA

Светлана е управител на Училище за бизнес компетенции и ръководи програмите за European Business Competences Licence. Силвия е експерт в областта на контролинга, планирането и внедряването на системи от ключови показатели за резултати.

Продължителност

1 час. Начало 16.30.

За кого е подходящ този уебинар?

Уебинарът е подходящ за специалисти по контролинг, бизнес планиране, мениджъри и бизнес анализатори.

Регистрирайте се сега!


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Уебинар Digital Education Enterprise 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

10 мар. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

16 мар. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

22 фев. 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

12 мар. 2024;
Отворени курсове
Бизнес комуникация в глобален екип 🢒

06 мар. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Проектиране и анализ на бизнес модели 🢒

18 мар. 2024;
Отворени курсове
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове