Уебинар от поредицата „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“

Услугите са фундаментални за всеки бизнес. Особено важни са за стартиращи фирми, които не разполагат със сериозен капитал.

Уебинарът представя алгоритъм за дизайн на услуги, изграден върху алгоритъма за дизайн на добавената стойност и бизнес модела за нейното производство и доставка. Демонстрира разнообразни техники: agile, big data и small data, както и креативни методи, приложими по жизнения цикъл на услугите.

Продължителност

1 час. Начало 10.00

За кого е подходящ този уебинар?

  • предприемачи,
  • собственици, изпълнителни директори и управители на фирми, предоставящи услуги,
  • дизайнери на ИТ-услуги,
  • бизнес анализатори,
  • специалисти по маркетинг.

Вижте още от: Отворени курсове

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Уебинар Start-up! 🢒

Отворени курсове
Уебинар „Финанси за ИТ“ 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове