Уебинар от серията „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“

В повечето ИТ-организации тийм-лидерите израстват от вътре, като биват издигани от технически на тийм-лидерски позиции. Обикновено те са с отлични технически компетенции, но е налице дефицит на необходимите за управлението на екипа „меки“ умения. Затова развитието на умения за работа с хора и ръководенето на екипа е критично.

Този уебинар представя как базовите „меки“ умения могат да бъдат надградени със специфични за ИТ-индустрията практики, процеси, дисциплини, техники и поведения. Той дава нов поглед към прилагането на класическите „меки“ умения в реалната практика на agile-среда.

Продължителност

1 час

За кого е подходящ този уебинар?

  • собственици, изпълнителни директори и управители на ИТ-организации,
  • тийм-лидери,
  • софтуерни инженери и технически специалисти, на които предстои да заемат управленски позиции,
  • ИТ-мениджъри,
  • проектни мениджъри,
  • мениджъри по човешките ресурси.

Вижте още от: Отворени курсове

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Уебинар Start-up! 🢒

Отворени курсове
Уебинар „Финанси за ИТ“ 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове