Уебинар от поредицата „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“

В „Реинженеринг на корпорацията – Манифест за бизнес революция“, Майкъл Хамър и Джеймс Чампи представят концепция за радикално преосмисляне на бизнеса, като опит за възстановяване конкурентноспособността на американските фирми.

Реинженерингът на предприятието е дефиниран като фундаментално преосмисляне на бизнес процесите, за да се породят драматични подобрения в критични мерки за изпълнението – такива като разходи, качество, услуги и скорост.

В този уебинар ние ще представим процес за реинженеринг на бизнеса и ще демонстрираме как работи, на примера на предприятие за производство на бяла техника.

Реинженерингът започва с преосмислянето и редизайна на предложението за стойност към клиентите на предприятието, Следва конструиране на бизнес модела, който произвежда и доставя тази стойност и приключва с дизайна на нови ефикасни процеси.

Продължителност

1 час. Начало 10.00.

За кого е подходящ този уебинар?

  • Собственици, изпълнителни директори и управители на фирми;
  • Предприемачи;
  • Бизнес анализатори;
  • Мениджъри;
  • Специалисти по маркетинг.

Вижте още от: Отворени курсове

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

01 апр. 2023;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

04 апр. 2023;
Отворени курсове
Бюджетиране 🢒

03 апр. 2023;
Отворени курсове