Уебинарът е посветен на бизнес играта Start-Up!

Start-Up! демонстрира принципи, концепции и идеи за развиване на „стартъп“ идея. Представя инструменти за прилагане на разнообразни техники в симулирана пазарна среда. Симулира условия за вземане на мениджърски решения в средата на динамичен и конкурунтен пазар.

Играта създава преживяване за всеки от етапите, през които преминава една стартираща компания – от дефинирането на бизнес идеята, през дизайна, тестването и затвърждаването на бизнес модела, до трансформация в нов мащаб.

Продължителност

1 час. Начало 14.00 ч.

За кого е подходящ този уебинар?

Бизнес играта Start-Up! е специално проектирана за предприемачи, мениджъри и специалисти, които решават въпроси, свързани със стартиращи компании, развитие на бизнеса, дизайн на нови продукти и услуги.


Вижте още от: Отворени курсове

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Уебинар Start-up! 🢒

Отворени курсове
Уебинар „Финанси за ИТ“ 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове