Уебинар от поредицата „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“

Уебинарът представя основни принципи и колекция от креативни техники за решаване на проблеми. Обсъждат се принципите на Пойя за решаване на проблеми и приложението им в бизнеса, разнообразни дивергентни и конвергентни техники. Техниките се демонстрират с примери от практиката.

Продължителност

1 час. Начало 10.00.

За кого е подходящ този уебинар?

За хора, желаещи да развият способностите си да решаване на бизнес проблеми по дисциплиниран начин.

 


Вижте още от: Отворени курсове

FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Уебинар Start-up! 🢒

Отворени курсове
Уебинар „Финанси за ИТ“ 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове