Какво ще научите в този курс?

Ако ръководите софтуерна компания или сте ИТ-мениджър, ако сте продуктов мениджър или отговаряте за предоставянето на ИТ-услуги, в този курс ще научите как се внедрява система за управление на ИТ-услуги (СУУ).

Ще знаете концепцията за ИТ-услуга, основните процеси и практики по жизнения цикъл на една ИТ-услуга. Ще можете да организирате проект за внедряването на СУУ. Ще научите как можете да ползвате основни методи за управление на класически (waterfall) и гъвкави (Agile) проекти при внедряването на СУУ и при разработването на ИТ-услуги.

Продължителност и форма

24 учебни часа

Онлайн или присъствено обучение водено от преподавател

Сертификат

 

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции. Училище за бизнес компетенции е лицензиран Център за професионално обучение с Лицензия № 200512301, издадена  от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Цени

За обучение на един  участник

Онлайн – 836 лева

Присъствено – 968 лева

 

За вътрешнофирмено обучение на група до 15 души

Присъствено – 4940 лева

Всички цени са без включен ДДС

 

Съдържание на курса

Модул 1 Въведение в управлението на услуги

Услуга. Определение. Продукти и услуги. Защо всичко, което ползваме, може да се разглежда като услуга. Добри практики и ISO-стандарти за управление на услуги: ITIL 4 и ISO 20000 – Системи за управление на услуги. Преглед на ITIL 4: Система за стойностни услуги, Четири измерения на управлението на услуги и Практики за управление на услуги.

Модул 2 Проектът за внедряване на Система за управление услуги

Фамилията стандарти за управление на услуги ISO 20000. Процесен подход. Преглед на стандарта ISO/IEC 20000-1:2018 Информационни технологии – Управление на услуги – Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги.

Проектът за внедряване и сертифициране на Система за управление на услуги (СУУ).

Модул 3 Икономичен (Lean) подход към внедряването на СУУ

Проектиране, изграждане и преход към услуга

Процес и техники за проектиране на услуги. Определяне на изискванията относно услугата. Инженеринг на изискванията – класически и Agile-подход.

Универсален подход чрез проектиране на предложението за стойност за услуга и на бизнес модела, който го произвежда и доставя.

Практическа работа

Представяне на услуги

  • Жизнен цикъл на услуга. Портфолио на услугите,
  • Каталог на услугите и неговите елементи,
  • Описания на услуга. Споразумение за нивото на услуга.

Практическа работа

Модул 4 Управление на наличността и непрекъснатостта на услуга. Информационна сигурност. ISO 27001.

Непрекъснатост на дейностите – добри практики и ISO-стандарти. Стратегии за непрекъснатост. Важни ключови показатели. Разработване на планове за непрекъснатост. Тестване на плановете. Изпълнение на план за непрекъснатост и последващи действия. Информационна сигурност – ISO 27001.

Практическа работа.

Модул 5 Бюджет, счетоводство и таксуване за услуги

Три основни процеса за управление на финансовите аспекти на услугите. Възвращаемост на инвестициите в услуги. Възвращаемост на инвестициите в информационна сигурност.

Практическа работа.

Модул 6

Документиране на Системата за управление на услуги. Проектиране и подобряване на бизнес процеси

Документи и запис Задължителни и препоръчителни документи в СУУ. Документиране на процесите на СУУ. Вербално и графично представяне на процесите на СУУ.

Практическа работа

Модул 7

Въведение в управлението на проекти.

Преглед на методи за управление на класически (waterfall) и гъвкави (Agile) проекти. Прилагане при разработване на ИТ-услуги.

Примери и практическа работа.

 

Изпит

Лектор

Огнян Дренски

Огнян е магистър по математика. Сертификати: ITIL, PRINCE2, LA ISO 20000 Системи за управление на услуги, ISO 27001 Системи за управление на сигурността на информацията, ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейностите.

Повече от 30 години опит в ИКТ: ръководител на екип от софтуерни инженери, ИТ-директор на банка и фармацевтичен холдинг, Изпълнителен директор на технологичен холдинг.

 

Учебни пътеки

Проектиране и реинженеринг на бизнес процеси. Моделиране на процеси с BPMN

❷ Дизайн на услуги

Agile Business Analysis (AgileBA)

 

Бонус

Участниците в това обучение получават 10% отстъпка от цената на всяко следващо обучение на Училище за бизнес компетенции, в което се включат.

 

Въпроси и отговори за курса

Подходящ ли е курсът за мениджъри на ИТ-организации?

Да, курсът е подходящ за ръководители на ИТ-организации, ИТ-мениджъри, продуктови мениджъри и дизайнери на услуги.

Какво ще науча в този курс?

Ще знаете как да внедрите система за управление на ИТ-услуги. Ще научите за основните процеси и практики по жизнения цикъл на една ИТ-услуга. Ще научите как можете да ползвате основни методи за управление на класически (waterfall) и гъвкави (Agile) проекти при внедряването на СУУ и при разработването на ИТ-услуги.

Има ли предварителни изисквания за курса?

Курсът няма предварителни изисквания към участниците.

За кого е курсът?

Курсът е за ръководители на ИТ-организации, ИТ-мендижъри, бизнес анализатори, продуктови мениджъри, дизайнери на ИТ-услуги, проектни мениджъри в ИТ-арганизации и специалисти по системи за управление на база ISO-стандарти и добри практики.

На какви езици е обучението?

Училище за бизнес компетенции провежда обучението на български и английски език. Тук са посочени цените за обучение на български език. Потърсете ни, ако желаете обучение на английски език.

Какъв е методът на обучение?

Лекции и дискусии. Реалистични примери и бизнес казуси за внедряване на СУУ и за дизайн на управлявани ИТ-услуги, Каталог на услуги и процесите за управление на услуги.


Вижте още от: Отворени курсове

Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

07 юни 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

28 май 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

11 юни 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

31 май 2024;
Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

06 юни 2024;
Отворени курсове