Добри практики и стандарти за развиване на бизнес компетенции

Училището за Бизнес Компетенции  ще проведе семинар за ръководители и специалисти в отдел „Човешки ресурси“ на големи компании в България. Нашата цел е да представим добри практики и международни стандарти в обучението за развиване на бизнес компетенции, за които вярваме, че могат да Ви бъдат от полза.

Събитието ще бъде проведено на 10 Октомври 2013 от 16.00 часа в Училището за бизнес компетенции, ул. Пиротска 45, Офис 20, София.

Програмата включва една обща сесия за всички участници и две тематични  дискусии с илюстрации на бизнес казуси, фокусирани върху две направления в нашите обучения:

15.30-16.00     Регистрация

16.00-16.30     Добри практики, стандарти и рамки за развитие на бизнес компетенции

16.30-17.30     Тематични дискуси

Офис 20 – Развитие на компетентностите за лидерство и работа с хора

Офис 19 – Развитие на компетентностите на ИТ персонала

17.30-18.30     Офис 20 – На чаша вино в края на деня

На участниците ще бъде издаден сертификат за преминато обучение по темата, в която са взели участие.

Събитието ще Ви предостави възможност за създаване на контакти с професионалисти в сферата на „Човешките ресурси“ и споделяне на практика.

Семинарът е безплатен.

За регистрация се свържете с офиса до 1 октомври 2013 г.! Местата са ограничени.