Професионална квалификация

Специалност: Икономическа информатика

Професия: Икономист-информатик, трета квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможност да развиете кариера в областта на информационните технологии? Тази квалификация има за цел да подобри общото разбиране за основни модели и концепции в областта на управлението на информационните технологии, както и да подобри уменията, свързани с разработване на икономически модели и практическа работа с електронни таблици, създаване на уеб-страници и проектиране на бизнес процеси.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на икономическата информатика, като съчетават обучение в областта на информационните технологии, организацията и управлението на ИТ услуги с обучение в областта на икономиката.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

Основни икономически знания и умения, ИТ бюджет

Основи на търговското право

Здравословни и безопасни условия на работа

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

Основи на маркетинга и продажбите

Продажба на ИТ решения

Проектиране на съвременни бизнес модели с Business Model Canvas

Управление на ефективни ИТ екипи с прилагане на Agile инструменти

        Умения за технически презентации и демонстрации на ИТ решения

Специфични дисциплини за професията

Бизнес план на ИТ проект и оценка на инвестиции с методи Payback, NPV, IRR, ROI

Управление на изпълнението на ИТ проекти на база на PRINCE2 методология

Подготовка на техническа документация по жизнения цикъл на производство на софтуер (с примери, базирани на JIRA)

Управление на нивото на доставка на ИТ услуги за бизнеса /базирано на принципите на ITIL добра практика/

Управление на непрекъснатостта на бизнеса и информационната сигурност

Информационни технологии – бизнес модели с електронни таблици, PIVOT таблици за анализ на големи обеми данни, сценарийно планиране.

Избираеми дисциплини

Управление на промяна

Създаване на Фейсбук страница и представяне в YouTube

Създаване на уеб-страница с WebPress

Продължителност и формат

Варианти при независимо финансиране или финансиране с ваучер

  • 100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа или 6м. при смесена форма с присъствени консултации.
  • Комбинирана форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица

Практика: Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор

  • Продължителност 960 учебни часа, 6 месеца за пълна професия или 4 месеца по част от професия

Цена

2500 лв. за присъствено обучение. Цената е без включен ДДС.

1980 лв. за дистанционна форма с онлайн уебинари. Цената е без включен ДДС.

Какво включва цената?

  • Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели
  • Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в печатен или електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа
  • Присъствени учебни семинари за  смесената форма на обучение, или консултации при дистанционната форма през Skype, електронна поща, форума на платформата
  • Заключителен държавен изпит по теория и практика.

 


See more on: Professional Qualifications