Професионална квалификация

Специалност: Индустрия

Професия: икономист, трета квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможности да развиете кариерата си в областта на индустрията? Искате да развиете бизнес компетенции и кариера с потенциал за управление? Тази професионална програма може да ви помогне да постигнете целите си.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта наиндустрията

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Основи на пазарната икономика

3. Основи на правото

4. Трудово правно законодателство

5. Начален курс по английски език

 

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

6. Основи на управлението

7. Финансово планиране

8. Бизнес комуникации

9. Управленско счетоводство

10. Основи на маркетинга

11. Управление на човешките ресурси

12. Информационни технологии

 

Специфични дисциплини за професията

13. Икономика и организация на предприятието

14. Производствена ефективност 1

15. Работа с офис техника

16. Планиране и контрол на дейността

17. Делова кореспонденция

18. Производствена ефективност 2

 

Избираеми дисциплини

19 Подготовка на Бизнес план
20 Проектиране и анализ на бизнес модела на компанията

21 Методи за изследване на пазара

 

Продължителност и формат

Избор между варианти: 100% присъствена форма, смесена или дистанционна форма  за самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа.

Смесена форма на обучение, включва дистанционна (уеб-базирана самостоятелна подготовка) и по един присъствен вечерен семинар или онлайн уебинар всяка седмица.

Обучението може да се финансира с ваучер по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.

Цена

2500 лв. при избор на дистанционна програма с присъствени консултации.

1980 лв. или равностоен ваучер, при избор на дистанционна програма с периодични уебинари.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари или консултации при дистанционната форма през Skype, електронна поща, Zoom, Meet.

Заключителен присъствен държавен изпит по теория и практика

Бонус

Възможност за явяване на сертификационен изпит на Европейския сертификат The European Business Competences Certificate EBC*L в ниво 4 “Business management” след заплащане на такса за сертификационен изпит.


See more on: Professional Qualifications