Сертификационен курс PRINCE2® Practitioner

Това обучение е продължение на PRINCE2® Foundation. То позволява да разширите знанията си за методологията за управление на проекти PRINCE2® и да се подготвите за акредитиран сертификационен изпит PRINCE2® Practitioner. Фокусът е върху практическите аспекти на управлението на проекти.

Ползи за участниците

 • Разширени знания в областта на управлението на проекти чрез метода PRINCE2®;
 • Възможност за придобиване на сертификат PRINCE2® Practitioner;
 • Практически упражнения и запознаване с примери на специфични решения, които могат веднага да бъдат приложени в практиката.

Метод за обучение

 • Он-лайн, covid-19 отговорно, през надеждна платформа в интернет;
 • Лекции и дискусии;
 • Практически упражнения;
 • Решаване и обясняване на примерни изпитни въпроси.

Език на обучението

Английски

Продължителност

2 дни

Цена

Цената на обучението е €390.

Цената на сертификационни изпит е €300.

Цените са без включен ДДС.

Програма и график на обучението

Day 1

 1. Introduction
 2. Review of the PRINCE2® Practitioner exam rules.
 3. Exercise D1:
  • principles,
  • business case,
  • organisation,
  • quality,
  • plans,
  • risk,
  • change,
  • progress,
  • preparing the project,
  • strategic project management,
  • initiating the project,
  • stage control,
  • product delivery management,
  • end stage management,
  • closing the project.

Homework:
Sample PRINCE2® Practitioner exam.

Day 2

 1. Introduction
 2. Exercise D2:
  • principles,
  • business case,
  • organisation,
  • quality,
  • plans,
  • risk,
  • change,
  • progress,
  • preparing the project,
  • strategic project management,
  • initiating the project,
  • stage control,
  • product delivery management,
  • end stage management,
  • closing the project.
 1. PRINCE2® Practitioner exam

PRINCE2® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved


See more on: Certification Programs