Професионална квалификация

Специалност: Търговия

Професия: икономист, трета квалификационна степен. Обучението е лицензирано от НАПОО.

Търсите възможности да развиете кариерата си в областта на икономика на търговско предприятие? Искате да развиете бизнес компетенции и кариера с потенциал за управление и икономическа насоченост? Тази професионална програма може да ви помогне да постигнете целите си.

За кого е програмата?

Мениджъри и специалисти, които желаят да развият кариера в областта на търговията.

Учебни дисциплини

Програмата включва:

Общо задължителни дисциплини за изграждане на базова компетентност

1. Здравословни и безопасни условия на труд

2. Общи икономически знания

3. Основи на търговското право

4. Трудово правно законодателство

5. Начален курс по английски език

 

Отраслово задължителни дисциплини за професионално направление

6. Основи на управлението

7. Финансово планиране и бюджетиране в търговско предприятие

8. Бизнес комуникации

9. Управленско счетоводство

10. Основи на маркетинга и продажбите

11. Управление на човешките ресурси

12. Информационни технологии

 

Специфични дисциплини за професията

13. Икономика и организация на предприятието

14. Работа с търговски агенти

15. Работа с офис техника

16. Работа с клиенти и доставчици

17. Знания и умения за търговски представители

18. Ефективни продажби

 

Избираеми дисциплини

19 Подготовка на Бизнес план
20 Планиране и контрол на дейността

 

Продължителност и формат

 

  • Вариант при независимо финансиране

100% дистанционна форма на самостоятелна работа чрез уеб-базирана платформа самостоятелно плащане или смесена форма с присъствени консултации – 6 месеца.

  • Вариант при финансиране с ваучер

Присъствена форма на обучение, включваща уеб-базирани електронни ресурси за самостоятелна подготовка и присъствени вечерни или съботно-неделни семинари всяка седмица. Разработване на индивидуални проекти за работното място с консултации на ментор – продължителност 12 месеца за обучение за професия и 8 месеца по част от професия.

Цена

1800 лв. Цената е без включен ДДС.

Какво включва цената?

Обучение по акредитирана учебна програма от опитни преподаватели

Учебни книги, упражнения, казуси и тестове в електронен вид, достъпни в уеб-базирана платформа

Присъствени учебни семинари за смесената форма на обучение или консултации при дистанционната форма през Skype, електронна поща, форума на платформата

Заключителен изпит по теория и практика

Бонус

Възможност за безплатно явяване на сертификационен изпит на Европейския сертификат The European Business Competences Certificate EBC*L в нива А – Бизнес икономика, B – Маркетинг и продажби и C – Лидерство и мениджмънт

 

 


See more on: Professional Qualifications