Уебинар от поредицата “Важни бизнес концепции, представени за 1 час”

В “Реинженеринг на корпорацията – Манифест за бизнес революция”, Майкъл Хамър и Джеймс Чампи представят концепция за радикално преосмисляне на бизнеса, като опит за възстановяване конкурентноспособността на американските фирми.

Реинженерингът на предприятието е дефиниран като фундаментално преосмисляне на бизнес процесите, за да се породят драматични подобрения в критични мерки за изпълнението – такива като разходи, качество, услуги и скорост.

В този уебинар ние ще представим процес за реинженеринг на бизнеса и ще демонстрираме как работи, на примера на предприятие за производство на бяла техника.

Реинженерингът започва с преосмислянето и редизайна на предложението за стойност към клиентите на предприятието, Следва конструиране на бизнес модела, който произвежда и доставя тази стойност и приключва с дизайна на нови ефикасни процеси.

Продължителност

1 час. Начало 10.00.

За кого е подходящ този уебинар?

  • Собственици, изпълнителни директори и управители на фирми;
  • Предприемачи;
  • Бизнес анализатори;
  • Мениджъри;
  • Специалисти по маркетинг.