Училище за бизнес компетенции, заедно със своите международни партньори от Австрия,  Холандия, Румъния, Хърватска и  Унгария започва работа по проект „Предприемаческо мислене за младежи без работен опит“  – ENTRЕ-YOU Entrepreneurial Mindset for Young Disadvantaged Jobseekers, финансиран по програма ERASMUS + категория „Стратегически партньорства“.

В следващите две години ще бъде развита и тествана международна сертификационнаlogo_Erasmus програма, базирана на европейския сертификат EBC*L Enterprise за изграждане на бизнес компетенции за работното място у млади хора без работен опит, съчетаваща знания и умения за бизнеса, планиране и организация на дейността, с умения за комуникация, работа в екип, справяне с конфликти, асертивно поведение.

Целите на програмата съчетават потребностите на младите хора за по-лесно адаптиране към работна среда с развиването на компетенции, търсени от съвременните работодатели.