От 11 до 13 септември 2017 г. Училище за бизнес компетенции ще проведе сертификационен курс по актуализирания метод за управление на проекти PRINCE2.

PRINCE2 2017 е първата основна ревизия на PRINCE2 от 2009 г.

Какви са основни промени?

В средата на 2017 г. AXELOS публикува нова редакция на ръководството за PRINCE2 и актуализира изпитите за нивата Foundation и Practitioner. Новата версия на PRINCE2 потвърждава утвърдения подход на метода към управлението на проекти, заедно с цялостната му структура от 7 принципа, теми и процеси.

Основните промени в ръководството за PRINCE2 се характеризират с акценти върху:

  • приспособяването на PRINCE2 към нуждите на организацията  и на проектните среди;
  • принципите в основата на PRINCE2;
  • изясняване на връзката между темите и принципите;
  • преструктуриране на ръководството в частта „Теми“, за да могат да се дадат специфични примери за приспособяване на PRINCE2 към организацията и проектните среди;
  • практическото прилагане на метода и ръководството с много примери, съвети и подсказки.

PRINCE2 винаги и бил базиран на опита от реалния живот. Актуализираният PRINCE2 2017 също обединява ценно знание, придобито в практиката, и без съмнение осигурява практически, авторитетни и адекватни насоки за всеки, който управлява проектите в съвременната среда.

Какво означава актуализацията за вече сертифицираните ръководители на проекти?

Не се изисква ресертификация. За практикуващите PRINCE2 обаче се препоръчва да се запознаят с новото ръководство.

Подробна информация за промените можете да намерите на сайта на AXELOS – организацията, която поддържа метода PRINCE2 .