logo_Erasmus

На 31 юли 2015г. проект на Училище за бизнес компетенции по програма Ерaзъм+

за разработване и тестване на платформа за мобилно обучение получи одобрение за финансиране.

 

В продъжение на две години, екип от Училище за бизнес компетенции, заедно с партньорите ни по проекта от Испания, Португалия, Чехия и Румъния ще подготви и тества пилотно мобилна платформа за обучение в областта на развиването на  компетенции за бизнеса.

След десетгодишния ни опит в сферата на присъствените и е-learning обучения e време за преход към следващата технология в обученията. Да си пожелаем успех!