Подобрете предприемаческата си компетентност с кратки курсове с ваучер по КК7 Предприемачество

Предприемачеството е предизвикателство! Изисква се усилие, в основата на което стои креативността да откриваш възможности, да развиваш идеи и дисциплината да ги реализираш. Изискват се умения да вземаш практически решения, да планираш и ангажираш хора за успеха.

Можеш да бъдеш предприемач не само в свой бизнес. Можеш да откриваш и предлагаш предприемачески идеи в организацията, за която работиш. Това е нагласа, която заедно със знанията и уменията носи възможности през целия живот.

Формулата за успех на предприемача изглежда така:

Успех = Предприемачески дух  да откриваш възможности + Предприемаческа  компетентност да ги реализираш

Европейската комисия публикува модел с най-критичните предприемачески компетентности  EntreComp: The entrepreneurship competence framework – European Commission (europa.eu) .

Моделът съдържа три групи компетентности:

  • да откриваш идеи и развиваш възможности,
  • да управляваш ограничени ресурси с ясни цели и приоритети,
  • да бъдеш добър мениджър в обхвата си на отговорност  с подходящия лидерски стил за ангажиране на хората.

Ако желаете да развиете у себе си някоя от тези предпиремачески компетентности, използвайте възможност за безплатно обучение с ваучер, изберете  Училище за бизнес компетенции, като доставчик на курс за Ключова компетентност 7 Предприемачество.

Линкът за регистрация е:   Попълване на заявление (government.bg)

Можете да видите повече за вариантите на кратки курсове с ваучер за КК7 на линковете:

  1. Лидерство и мениджмънт
  2. Бизнес планиране
  3. Дизайн на услуги и техники за креативно мислене
  4. Управление на промяна към устойчивост.

Очакваме ви!