Шесто издание на проекта Young Energy Europe в България, ръководен от ГБИТК

Започна шестото издание на проекта Young Energy Europe, организиран от ГБИТК в България, в което отново сме партньор в обучението по Управление на проекти от програмата за подготовка.

На 30.06 приключи обучението на първата група от млади енергийни скаути – ученици от 73-то СОУ в София, ПГКПИИ в Бургас, ЕГ в Правец и студенти от СУ и ТУ в София. Участниците работиха с много енергия и интерес по темите. Три присъствени и един дистанционен екип генерираха идеи за проекти и ги представиха атрактивно. В обясненията си приложиха „модел на стойността“ (Value proposition canvas) и очертаха рамката на своите проекти с канавата на бизнес модела. Предстои разработване на реални проекти с практическа стойност за училища и компании -партньори. Очакваме с нетърпение втората група с представители на бизнеса в България.

Откриване в Webex с дистанционни и присъствени участници:

Презентация с аудитория:

Презентации и работа на екипите- 3 присъствени и 1 дистанционен