PRINCE2® е метод за управление на проекти от всякакъв вид. Обучението по PRINCE2® e полезно за всяко лице, ангажирано с управлението на проекти. От корпоративното ръководство и борда на проекта, до проектните мениджъри и мениджърите на екипи.

AgilePM® е популярен метод за управление на проекти, който осъществява принципите на Agile-манифеста.