Кратки курсове за служители на компании

+ Форматът и начинът на провеждане се адаптират към целите и нуждите на компанията избрала да обучи служители при нас.

+ Казусите и примерите се съобразяват с работната среда на клиента.

+ Темите в курса и очакваните резултати се обсъждат предварително с мениджър поръчващ обучението.

+  Организира се удобна дата за провеждане на сертификационен изпит в случаите на курсове завършващи с международен сертификат.Анализ на бизнес модели