Безплатно обучение по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси“ 2021-2027

Какво:

От началото на юни можете да кандидатстватe за обучение с ваучер за безплатно обучение в нашите курсове:

А. За Ключова компетентност 7 Предприемачество с теми:

 • Лидерство и мениджмънт
 • Бизнес планиране
 • Дизайн на услуги с креативни техники
 • Управление на промяна към устойчивост

Б. За професионална квалификация за професия или част от професия и специалности:

 1. Икономика и мениджмънт: подходяща за специалисти с отговорност за функция, проект, екип или такива, желаещи да развият мениджърска кариера.
 2. Маркетингови проучвания: за служители, които имат интерес към професионално  развитие в областта на маркетинговите дейности.
 3. Търговия: за специалисти, които желаят да развият, или надградят компетенциите си в областта на продажбите и търговските процеси.
 4. Бизнес администрация: за специалисти, за които е важно да разбират цялата картина на бизнеса и организирането му, да работят ефективно с хората в компанията.
 5. Икономическа информатика: за специалисти, които желаят да се развият в областта на организация и управление на дейности, услуги, процеси  в ИТ и ИКТ сектора, като комбинират специализирано обучение за ИТ технологии, планиране, управление на ИТ услуги и процеси с обучение в областта на икономиката.
 6. Бизнес услуги: подходящо за специалисти, развиващи се в сферата на бизнес услугите.
 7. Индустрия: за мениджъри и специалисти, които работят в производствени компании и желаят да надграждат и развиват кариерата си в тази област.
 8. Малък и среден бизнес: за мениджъри и специалисти, за които е важно да разбират организацията, дейностите и процесите, които отличават малкия и среден бизнес.

Разгледайте подробно описани всички изброени професионални квалификации.

Как:

Стъпка 1: Попълвате Заявление за ваучер в сайта на Агенция по Заетостта, като изберете вид обучение, форма на обчение, избирайки ни като доставчик

Стъпка 2: До 10 дни, след подаването на заявление, получавате на посочения от Вас имейл одобрение или отказ. Ако сте одобрен, при Вас( с копие до нас) идва копие от издадения за Вас ваучер за обучение по избраната от Вас програма.

Стъпка 3: Свържете се с нас по телефон, за да уточним подписването на договор за начало на обучение, график и следващи стъпки.

Дължи ли се нещо за обучението:

Ваучерите за заети лица се предоставят безплатно на всеки кандидатствал, покриващ изискванията и одобрен от Агенцията. В случай, че кандидатът се откаже по средата на обучението или на по- късен етап, той дължи неустойка на Училище за бизнес компетенции, според подписан Договор с нас, която е фиксиран процент от стойността на ваучера

Очакваме Ви!