юни

06 юни 2023
Отворени курсове
Вижте курса »
Ръководене на ефективни ИТ екипи508 лв. без ДДС
13 юни 2023
Отворени курсове
Вижте курса »
Лидерство и мениджмънт1114 лв. без ДДС
16 юни 2023
Отворени курсове
Вижте курса »
Техники за креативно мислене в екипа508 лв. без ДДС
19 юни 2023
Отворени курсове
Вижте курса »
Бизнес комуникация в глобален екип508 лв. без ДДС
20 юни 2023
Сертификационни програми
Вижте курса »
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия)1500 лв. без ДДС
24 юни 2023
Професионални квалификации
Вижте курса »
Бизнес администрация1800 лв. без включен ДДС.
24 юни 2023
Професионални квалификации
Вижте курса »
Икономика и мениджмънт1800 лв. без включен ДДС.

юли

03 юли 2023
Отворени курсове
Вижте курса »
Проектиране и анализ на бизнес модели763 лв. без ДДС
06 юли 2023
Отворени курсове
Вижте курса »
Бизнес планиране508 лв. без ДДС
10 юли 2023
Отворени курсове
Вижте курса »
Бюджетиране254 лв. без ДДС
20 юли 2023
Отворени курсове
Вижте курса »
Управление на организационна промяна508 лв. без ДДС