Явор, Яна и как се подготвят новите тийм лидери

Често тийм лидерите са отлични технически специалисти, които се развиват кариерно в позиция на тийм лидери. Готови ли са за това? Каква е подкрепата и подготовката, която им е необходима в първите им дни и месеци на новата позиция?

Споделям един пример от практическите казуси в нашия курс  „Ефективно ръководене на ИТ екипи“, който поставя на дневен ред практиките за развиване и подкрепа на новите тийм лидери.

„Явор беше успешен тийм лидер на екип от програмисти в продължение на 1 година, след което предпочете да се развива, като проектен мениджър и премина на нова позиция. Яна беше опитен програмист от екипа на Явор, той предложи тя да поеме позицията, а тя с желание прие това. За съжаление й липсваше опит за работа с хората в екипа.

Един месец след напускането на екипа от Явор, бившите му колеги продължаваха да го търсят при проблем. Явор беше изнервен, че не може да се фокусира в новата си роля. Яна се чувстваше все по-несигурна и неуверена, че иска да остане на тази позиция.“

Въпросите, които си задаваме:

  • Какви са пропуските на Явор и Яна?
  • Какви са възможностите за разрешаването на възникналата ситуация?“

Анализът на практическaта ситуация се развива със споделяне на разбиране за отговорностите на Явор и Яна и очакванията зя тяхното поведение.

Обикновено се развиват обсъждания в посока:

  • Защо често липсва доверие към новия тийм лидер и то в ситуация „довчера колега, от днес шеф“?
  • Пропуснал ли е Явор, в ролята си на тийм лидер да делегира правомощия за повече автономност в решенията на по-опитни програмисти, като Яна? Пропуснал ли е да информира прозрачно за успехите на хората в екипа си?
  • Как Явор е стимулирал инициатива, споделяне и самоувереност в работата на другите в екипа?
  • Трябваше ли Яна, в новата й роля, да прояви повече инициатива за срещи и разговори с хората по текущите им задачи?

И възможните инициативи в този момент:

  • След като е предложил Яна за следващ тийм лидер, вероятно Явор вижда потенциала й в ролята. Следва да сподели това с другите, да я подкрепи. Да се ангажира с план за приобщаването й към разрешаването на проблемите в екипа, така че постепенно да поеме самостоятелно своите отговорности.
  • Явор следва да се ангажира за подкрепа на Яна в първите й месеци, като го прави прозрачно и в интерес на Яна, и на колегите си в екипа.

Следващи обсъждания, породени от казуса:

  • Кои са важните компетенции на тийм лидера в новата роля?
  • Каква организационна подкрепа могат да очакват новите тийм лидери? Има ли практика в организацията за подготовка и подкрепа на новите тийм лидери, за споделяне и помощ от колеги в ежедневните предизвикателства в екипите?

В темата „Ефективно ръководене на ИТ екип“ обсъждаме различни лидерски ситуации от практиката на ИТ организации. Едновременно с това споделяме системни подходи за организация в условията на непрекъснати промени и налагани ограничения.

Ако искате да разберете повече за програмата, прочетете повече на линка https://sbc.bg/course/rakovodene-na-efektivni-it-ekipi/