МЕЖДУНАРОДЕН  СЕРТИФИКАТ  ЗА  КОМПЕТЕНТНОСТ В МЕНИДЖМЪНТА

EBC*L, European Business Competence* Licence се наложи, като международен стандарт за постигнати  компетенции в областта на бизнес икономика, бизнес планиране, мениджмънт и лидерство.

Програмата за бизнес компетентност е конструирана въз основа на проучените потребности на бизнеса в различни сектори – ИТ, ИКТ, Призводство, Търговия, Услуги, в сътрудничество между университети в Австрия, Германия и големи корпорации – Баер, Фолсваген, Т-мобайл, Сименс, REWE, ABB, UNIQA. Достъпна е на повече от 15 езика  в 31 държави на 4 континента по света и се предоставя от международна мрежа от сертификационни центрове с централа EBC*L International във Виена, Австрия. За качеството на сертификация и съдържание на учебните цели се грижи научна комисия за бизнес компетенции с централа в Падерборн, Германия.

Програмата включва три  нива с различни области за подготовка и сертифициране на мениджърска компетентност, всяко с отделна програма и сертификация.

Обучението и сертификацията и в трите нива на мениджърската програма създава цялостна подготовка по мениджмънт и успешно приключилите получават стойностния сертификат по общ мениджмънт:

„EBC*L Сертифициран мениджър” – сертификат по общ мениджмънт, обединяващ трите области на сертифицирани знания и умения.

Сертификатите за отделните нива, както и сертификатът по Общ мениджмънт се издават от EBC*L International – Австрия и носят втори печат от научната комисия за бизнес компетенции в Европа със седалище Падерборн, Германия.

Придобитите сертификати носят кредити и признаване на курсове от 1ва година на бакалавърската програма BA International Business Management, Cardiff University, UK, предлагана от Висшето училище по мениджмънт в България.

  • Учебните материали са подготвени с много практически примери и са лесни за възприемане, което дава възможност за подготовка и на уеб-базиран вариант за самоподготовка, за значително намаляване на времето и разходите на онези кандидати, които нямат възможност за участие в присъствена форма на обучение.
  • Илюстрацията и прилагането на теорията в практически казуси дава възможност за систематична подготовка за изпитите.
  • Нивата ЕBC*L са сравними с фазите на кариерно развитие в компаниите.
  • Програмата е гъвкава в процеса на сертификация – отделните области на мениджърска компетентност могат да се сертифицират независимо едно от друго.
  • Програмата се реферира, като «добра практика» в бизнес  обученията за индустрията и предприемачеството в доклади на Европейската комисия по образованието (2008, 2016, 2019).
  • Сертификатите EBC*L а интегрирани в нива 4 и 5 от ЕКР–Европейската квалификационна рамка.
  • Можете да избирате  дистанционна, смесена или присъствена форми на обучение.

До момента в различните нива на програмата са сертифицирани над 700 български мениджъри и специалисти. Между тях са мениджъри от Овергаз Инк АД, Овергаз СиЕнДжи  АД, ОвергазМрежи АД, Общинска банка АД, Винпром Пещера ООД, Хюлет Пакард – България, Мобил Тел  АД, KЦМ АД, Клас Олио АД, Софарма АД, Адвент Груп, Информационно обслужване АД, Си Куест Рисърч енд Кънсълтинг ЕООД, Андромеда Софтуер ЕООД, Ипсос ЕООД, Немечек ООД, МТG Холдинг Груп, Къртис Балкан ЕООД, Виваком АД,  ОТП Лизинг ЕООД, Юро Пул Систем България ЕООД, Ес Ей Ти Хелт АД, Братя Хлебари ООД, Транслейт Плюс България ЕООД, Общинска банка АД, Атендия ООД,  Райфайзен банк, БТК ЕАД, Теза ЕООД и др.

Приносът на Училище за бизнес компетенции в международната практика на сертификационната програма беше отбелязан от президента на EBC*L International, г-н Виктор Михалич.