Всички Професионални квалификацииСертификационни програмиОтворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

15 фев. 2023;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Администрация (NVQ4, Австрия) 🢒

Сертификационни програми
Start-up! 🢒

18 фев. 2023;
Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Бизнес планиране (On-line) 🢒

Отворени курсове
Бюджетиране (On-line) 🢒

Отворени курсове
Икономика и мениджмънт 🢒

Професионални квалификации
Лидерство и мениджмънт 🢒

Отворени курсове
Оперативен мениджмънт 🢒

Отворени курсове
Финанси за нефинансисти 🢒

Отворени курсове
Финанси за ИТ (On-line) 🢒

Отворени курсове
Маркетингови проучвания 🢒

Професионални квалификации
Бизнес администрация 🢒

Професионални квалификации
Малък и среден бизнес 🢒

Професионални квалификации
Търговия 🢒

Професионални квалификации
Икономическа информатика 🢒

Професионални квалификации
Бизнес услуги 🢒

Професионални квалификации