Всички Професионални квалификацииСертификационни програмиОтворени курсове
Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Уебинар Digital Education Enterprise 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

10 мар. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

16 мар. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

22 фев. 2024;
Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Ръководене на ефективни ИТ екипи 🢒

12 мар. 2024;
Отворени курсове
Бизнес комуникация в глобален екип 🢒

06 мар. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Проектиране и анализ на бизнес модели 🢒

18 мар. 2024;
Отворени курсове
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове
Бюджетиране 🢒

Отворени курсове
Финансов анализ 🢒

05 мар. 2024;
Отворени курсове
Икономика и мениджмънт 🢒

Професионални квалификации
Лидерство и мениджмънт 🢒

25 фев. 2024; 25 мар. 2024;
Отворени курсове
Оперативен мениджмънт 🢒

Отворени курсове
Финанси за нефинансисти 🢒

Отворени курсове
Финанси за ИТ 🢒

13 мар. 2024;
Отворени курсове
Маркетингови проучвания 🢒

Професионални квалификации
Бизнес администрация 🢒

Професионални квалификации
Малък и среден бизнес 🢒

Професионални квалификации
Търговия 🢒

Професионални квалификации
Икономическа информатика 🢒

Професионални квалификации
Бизнес услуги 🢒

Професионални квалификации