Всички Професионални квалификацииСертификационни програмиОтворени курсове
Crash Course Kubernetes 🢒

Отворени курсове
Управление на ИТ- услуги 🢒

24 сеп. 2024;
Отворени курсове
FRONT-END CRASH COURSE – REACT 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – PHP 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – JAVA EE 🢒

Отворени курсове
BACK-END CRASH COURSE – C/C++ 🢒

Отворени курсове
EBC*L Диплома по мениджмънт (NVQ5, Австрия) 🢒

05 окт. 2024;
Сертификационни програми
EBC*L Бизнес Мениджмънт (NVQ4, Австрия) 🢒

31 авг. 2024;
Сертификационни програми
Дизайн на услуги 🢒

Отворени курсове
Start-up! 🢒

Отворени курсове
PRINCE2® Practitioner (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
AgilePM® & AgileBA® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
PRINCE2® Foundation (On-line) 🢒

Сертификационни програми
Agile-лидер 🢒

Отворени курсове
Управленски срещи 🢒

Отворени курсове
Реинженеринг на бизнес процеси 🢒

07 авг. 2024;
Отворени курсове
Технически презентации и демонстрации 🢒

12 авг. 2024;
Отворени курсове
Индустрия 🢒

Професионални квалификации
Стратегическо планиране 🢒

Отворени курсове
Бизнес планиране 🢒

Отворени курсове
Бюджетиране 🢒

Отворени курсове
Финансов анализ 🢒

Отворени курсове
Икономика и мениджмънт 🢒

12 сеп. 2024;
Професионални квалификации
Лидерство и мениджмънт 🢒

Отворени курсове
Оперативен мениджмънт 🢒

Отворени курсове
Финанси за нефинансисти 🢒

Отворени курсове
Финанси за ИТ 🢒

31 юли 2024;
Отворени курсове
Маркетингови проучвания 🢒

06 авг. 2024; 10 сеп. 2024;
Професионални квалификации
Бизнес администрация 🢒

11 сеп. 2024;
Професионални квалификации
Малък и среден бизнес 🢒

Професионални квалификации
Продажба на решения 🢒

Отворени курсове
Търговия 🢒

Професионални квалификации
Икономическа информатика 🢒

Професионални квалификации
Бизнес услуги 🢒

Професионални квалификации