Цели на играта

Start-Up! е бизнес игра, която има за цел

 • Да въведе принципи, концепции и идеи за развиване на “стартъп” идея
 • Да „въоръжи“ участниците с инструменти за прилагане на въведените техники в симулирана пазарна среда
 • Да симулира условия за вземане на мениджърски решения в условия на динамичен и конкурентен пазар
 • Да създаде преживяване за всеки от етапите, през които преминава един стартъп: възникване и дефиниране на бизнес идея, тестване и затвърждаване на бизнес модела, трансформация в нов мащаб.

За кого е подходяща Start-up!

Бизнес играта е специално проектирана за мениджъри и специалисти, които имат отговорности за развиване и внедряване на нови продукти, услуги и решения.

Какви компетенции ще развиете в играта

 • Дизайн на бизнес идея
 • Проектиране на бизнес модел за осъществяването на идеята
 • Бизнес планиране с аспекти:
  • маркетингов план и маркетингов анализ
  • планиране на капацитет – хора, технологии, финансови средства
  • план за продажби
  • бюджети и финансови показатели за оценка на състояние
 • Управление на бизнес и финансов риск, и вземане на решения според динамиката на пазара за стабилизиране, инвестиране и ръст или продажба.

Продължителност

2 дни, 16 учебни часа

Цена

300 лв. Цената е за един участник и е без ДДС.

 

 

 

 

 

 


See more on: Open Courses