Техническите презентации са сериозно предизвикателство.

Презентаторът се изправя пред смесена аудитория с широк спектър от интереси и техническа компетентност. Това са инвеститори, които се интересуват от бизнес аспектите на технологията и рядко имат повече от 20-30 минуги за презентацията. Друг път – технически съвети с хора от различни специалности, които търсят съответствие относно стотици изисквания. Клиенти, които искат да научат как вашата технология адресира техните проблеми. Членове на екипа, които трябва да бъдат обучени и тренирани. Или хора, на които трябва разбираемо да бъдат обяснени сложни технологии и решения.

Често презентацията е свързана с планиране и провеждане на демонстрации, или представяне през среда за унифицирани комуникации в интернет или в корпоративната мрежа.

Този курс има за цел да помогне за разбирането на принципите и процеса за подготовка и провеждане на технически презентации и демонстрации, както и за практическото усвояване на нужните умения.

За кого е курсът?

Инженери от всички технически и софтуерни специалности.

Търговски екипи, продаващи технически решения.

Специалисти и мениджъри в инженерни и технологични компании.

Теми

Предизвикателствата на техническите презентации и демонстрации. Типични технически презентации. Как да ги използваме за постигането на целите си?

Подготвяне на убедителни презентации на технически решения.

Алгоритъм за подготвяне на технически презентации.

Структуриране на презентацията, поставяне на цели, подготовка на съдържание, организация на идеите.

Особености при подготвяне на презентации по голям обем изисквания.

Прехвърляне на презентацията в Power Point или друг формат.

Вербални и невербални умения за презентиране. Поведение при презентиране. Презентиране през среда за унифицирани комуникации.

Специфични ситуации.

Финалният акорд.

Техническа подготовка за провеждането на презентация.

Планиране и логистика на технически демонстрации.

Практическа работа.

Продължителност и форма

Курсът включва обучение и опционално практикум. Курсът се провежда онлайн, през Zoom или Webex.

Обучение

Продължителността на обучението е 16 учебни часа, разпределени в 2 дни.

Практикум

Практикумът е опционален. Ако го изберат, участниците ще имат възможността в рамките на 2 седмици самостоятелно да планират и разработят презентация/демонстрация по зададена от нас тема или от собствената си работа, като приложат наученото по време на обучението. В този период те ще могат в няколко сесии да се консултират с наш треньор или ментор.

Практикумът завършва с презентиране на направеното.

Сертификат

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции

Цена

Цената за обучение за един участник – 508 лв.

Цената за практикума за един участник – 293 лв.

Специална цена за вътрешнофирмено обучение за група до 15 души – 2934 лв.

Специална цена за практикум при вътрешнофирмено обучение за група до 15 души – 2151 лв.

Цените са без включен ДДС.

Какво включва цената?

Обучение от преподавател с реален опит в технически презентации и демонстрации.
Учебна книга и упражнения.
Практическа работа по планиране на презентации, демонстрации и презентиране.

Опционално – практикум за самостоятелна работа.

Сертификат, издаден от Училище за бизнес компетенции.

Какво следва?

Препоръчваме Ви следните дейности за усъвършенстване на Вашите умения:

Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи

Практически семинар за основни принципи и стратегии за решаване на проблеми и представяне на решенията с помощта на картинки.


See more on: Open Courses