Финанси за нефинансисти

За кого е курсът?

За специалисти без специална икономическа подготовка, за които е важно да могат равностойно да участват във вземането на управленски решения с ползването на финансова информация.

Теми

  • Разбиране на езика и термините на финансовите отчети
  • Управленски аспекти на разходите. Разходни центрове. Анализ на структура на разходи и разлики по сектори. “Принос” на продукт, на услуга, на център на печалба.
  • Основи на финансовия анализ. Прилагане на показатели за ликвидност, рентабилност, производителност и задлъжнялост. Бенчмарк по индустрии
  • Въведение в търговското право

Продължителност и форма

24 учебни часа

Обучението се провежда присъствено или уеб- базирано.

Сертификат

Сертификат издаден от Училище за бизнес компетенции.

Цена 

Цените са за един участник!

Обучение на български език:

Присъствена форма: Цена за един участник €310

Уеб-базирано обучение: Цена за един участник €270

Обучение на английски език: 

Присъствена форма: €410

Уеб-базирано обучение: €370

Цените са без включен ДДС.

Какво включва цената?

Учебни книги, упражнения, казуси, тестове

Достъп до уеб-базирани ресурси

Обратна връзка от инструктор


See more on: Open Courses