Разходите за ИТ могат да бъдат значителна част от общите разходи на предприятието. Разбирането на финансовите аспекти на ИТ е важно за бизнеса. Особено след бума на нови бизнес модели: софтуер като услуга, безплатна търсачка, безплатна електронна поща, софтуер като платформа, отворен код и много други.

Управлението на финансите в информационните технологии е част от общото управление на финансите и се основава на 3 процеса – ИТ бюджетиране, ИТ счетоводство и Таксуване за ИТ услуги. Оценките за възвращаемост на инвестициите в ИТ проекти или в информационна сигурност са важни за вземането на информирани решения.

Изисквания и препоръки към управлението на финансите в ИТ са дадени в международни стандарти и добри практики, като ISO 20000-1 IT Service management systems,  ITIL, PRINCE2 и Agile.

Съвременните организации отделят все повече средства за ИТ. Разбирането на новите бизнес модели в ИТ индустрията, на подкрепящите ги финансови модели и доброто управление на финансите в ИТ могат да изведат вашата организация на ново ниво на зрялост и да се превърнат в конкурентно преимущество.

За кого е курсът?

Собственици и ръководители на ИТ организации

ИТ мениджъри

Мениджъри на ИТ проекти

Специалисти по финанси и счетоводство

 Теми

Въведение във финансите за ИТ

ISO 20000, ITIL, PRINCE2, Agile и управлението на финансите в ИТ

ИТ бюджетиране

ИТ счетоводство

Таксуване за ИТ услуги

Възвращаемост на инвестициите в ИТ проект. Бизнес казус на проекта.

Възвращаемост на инвестициите в информационна сигурност

Финансов анализ на бизнес модела на ИТ организацията

Внедряване и опериране на wправлението на финансите в ИТ

Място и роля на финансовия мениджър в ИТ

Упражнения и бизнес казуси

Продължителност и формат

24 академични часа, 3 дни, онлайн семинар

Сертификат

Сертификат за придобита компетентност

Цена

Онлайн обучение – 763 лв.

Цената е за един участник и е без включен ДДС.

 


See more on: Open Courses