Валидиране на придобити знания, умения и опит от работното място – открий нови възможности!

Валидиране 03

От 01 януари 2015г. Училище за бизнес компетенции предлага услуга за валидиране на придобити по неформален начин знания, умения и професионален опит.

Процесът на учене през целия живот води до неформално натрупване на знания, умения и компетенции, заедно с тези, придобити по пътя на формалното учене. Струва си натрупаният опит и знания в резултат на професията, която упражняваме или проектите, по които работим да бъдат валидирани. Документирането на компетентности, които реално притежаваме дава шанс за нови възможности! Прочетете повече в темата за професионални обучения на сайта!