Отличители на учебните програми

  • Програмите ни са развити върху професионални стандарти, като са   специално проектирани, за да доставят точно тези компетенции, които се търсят от индустрията и които се необходими на един човек, за да се развие по вертикала.
  • Програмите ни подпомагат кариерното развитие в 5 основни вертикали, които отразяват линиите за професионално развитие във всяка индустрия:
   • Развойна дейност (R&D)
   • Внедряване на иновации
   • Операции
   • Поддържащи функции (финанси, ИТ, ЧР, бизнес администрация, …)
   • Маркетинг и продажби
  • Уникална черта на повечето от нашите програми е, че проучваме конкретните проблеми, с които обучаваните влизат в обучението и в процеса на обучение подпомагаме развиването на решение. Например:
   • Потребност да разработят нов бизнес процеси или да подобрят съществуващ;
   • Потребност от подготовка на специалисти в новосъздаден финансов отдел;
   • Нужда да подготвят специалистите си за разрешаване на конфликтни ситуации между екипи, които трябва да си сътрудничат в общи задачи и поректи;
   • На база презентации да разработят, озвучат и субтитрират учебни филми за вътрешно ползване.
  • Развитите идеи и решения от курсистите в процеса на обучение могат да се приложат незабавно.
  • Богатото ни портфолио от повече от 150 курса (около 1/3 от тях са видими в сайта) ни позволява много бързо да развием курс, адаптиран към конкретни предизвикателства, с които клиентите ни трябва да се справят.
  • Методите ни за практическа работа включват както работа с упражнения и казуси от различни индустрии, така и бизнес игри. Пример за такава игра е „Вътрешно предприемачество“.
  • Доставяме обученията на български и английски език.
  • За да помогнем на клиентите да се ориентират в специфични области, преди да инвестират в обучение, за всяка наша програма предлагаме безплатен уебинар, който в рамките на 1 час обяснява каква е съответната бизнес концепция.
  • Обученията ни са ориентирани към много практическа работа, така че наред с принципите от теорията, да споделяме и показваме добрата практика на успешните компании.

Основни отличители на Училището и преподавателите ни са нашите експертиза и опит:

 • 18 години успешно развитие в конкурентна среда
 • Нашите преподаватели имат академичен и индустриален опит в предметната област на обученията.
 • Нашите преподаватели са работили на високи управленски позиции в разнообразни индустрии (Управител, Декан, Финансов мениджър, Главен юрисконсулт на холдингови структури, Изпълнителен директор на технологичен холдинг, Технически директор, проектен мениджър на големи проекти, ИТ-мениджър,  Ръководител Контролинг, и пр.). Затова в нашите програми има изключително много примери и бизнес казуси от прилагането на теорията и добрите практики в реална индустриална среда. Едно от нещата, които клиентите харесват най-много в нашите програми са точно тези примери.
 • Често участниците в обучението търсят и получават съвет как да приложат една или друга концепция в реалната си работа. Това също много им харесва.
 • Важен елемент от концепцията за обученията ни е, че те доставят компетенции!

Продуктите и обученията в нашето портфолио за подходящи за

 • хора нуждаещи се от професионална квалификация с фокус върху развитието и управлението на бизнеса;
 • експерти търсещи сертификационни курсове  за професионални и бизнес компетенции;
 • професионалисти желаещи да се включат в отворени курсове със силна практическа насоченост и актуално знание за съвременното управление на бизнеса;
 • екипи на компании с нужда от вътрешнофирмени обучения, развивани специално за техните потребности.
 • провеждане на консултации и одит в сферата на  квалификациите и практическия ни опит.

Според възможностите и желанието за време и форма на учене, предоставяме:

 • присъствени курсове, за тези, които държат на срещи и обсъждане „лице в лице“,
 • уеб-базирано обучение през платформите ни на български или на английски език https://learning.bg , подпомагано с виртуална класна стая за учебни сесии в реално време, консултации и присъствени семинари за подготовка за сертификационен изпит,
 • мобилна апликация за обучение през платформата OMLP за Андроид, подходяща за къстомизирани учебни проекти,
 • VR симулации разработени по Ваш специален сценарий
 • настолната ни игра ‘Start-up’

Уеб-базираните ни  платформи

 • https://е-learning.bg за НАПОО квалификации,
 • https://www.learning.bg с кратки бизнес обучения с курсове на български и на английски език са достъпни през Вашият браузър от целия свят, 24 часа в денонощието.

Поради динамиката на ценообразуването и многообразието на нашето портфолио, моля консултирайте се със секция Обучения и информацията за конкретен продукт или услуга. Можете да се свържете с нас, за детайли по конкретна оферта и отстъпки за брой участници и ранно записване, където са приложими.

Плащанията най- често се извършват по банков път срещу издадена от нас фактура.

Издаваме следните видове удостоверения и сертификати:

 • Удостоверения за придобита професия или част от професия/ ключова компетентност според лиценза ни към НАПОО
 • Сертификати по международни стандарти и добри практики като EBC*L, PRINCE2®, AGILEPM® и др.
 • Сертификати по наш образец за участие в кратки и отворени курсове.