Продуктите и обученията в нашето портфолио за подходящи за

 • хора нуждаещи се от професионална квалификация с фокус върху развитието и управлението на бизнеса;
 • експерти търсещи сертификационни курсове  за професионални и бизнес компетенции;
 • професионалисти желаещи да се включат в отворени курсове със силна практическа насоченост и актуално знание за съвременното управление на бизнеса;
 • екипи на компании с нужда от вътрешнофирмени обучения, развивани специално за техните потребности.
 • провеждане на консултации и одит в сферата на  квалификациите и практическия ни опит.

Според възможностите и желанието за време и форма на учене, предоставяме:

 • присъствени курсове, за тези, които държат на срещи и обсъждане „лице в лице“,
 • уеб-базирано обучение през платформите ни на български или на английски език https://learning.bg , подпомагано с виртуална класна стая за учебни сесии в реално време, консултации и присъствени семинари за подготовка за сертификационен изпит,
 • мобилна апликация за обучение през платформата OMLP за Андроид, подходяща за къстомизирани учебни проекти,
 • VR симулации разработени по Ваш специален сценарий
 • настолната ни игра ‘Start-up’

Уеб-базираните ни  платформи

 •  https://е-learning.bg за НАПОО квалификации,
 • https://www.learning.bg с кратки бизнес обучения и
 • https://e-OxfordEnglish.sbc.bg с курсове на български и на английски език са достъпни през Вашият браузър от целия свят, 24 часа в денонощието.

Поради динамиката на ценообразуването и многообразието на нашето портфолио, моля консултирайте се със секция Обучения и информацията за конкретен продукт или услуга. Можете да се свържете с нас, за детайли по конкретна оферта и отстъпки за брой участници и ранно записване, където са приложими.

Плащанията най- често се извършват по банков път срещу издадена от нас фактура.

Издаваме следните видове удостоверения и сертификати:

 • Удостоверения за придобита професия или част от професия/ ключова компетентност според лиценза ни към НАПОО
 • Сертификати по международни стандарти и добри практики като EBC*L, PRINCE2®, AGILEPM® и др.
 • Сертификати по наш образец за участие в кратки и отворени курсове.