Нашият бизнес – Помагаме за развиването на бизнес компетенции.

Нашите ценности – Практически знания и умения, етични бизнес отношения

Нашата визия –  Компетентни хора в компетенти организации

Нашият слоган – Бъди компетентен!

Факти от историята ни:

06 юли 2005

Учредяване на Училището за бизнес компетенции ЕООД

25 януари 2006

Получаване на акредитация от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение – НАПОО за обучения и издаване на държавни свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение за специалности:

 • Индустрия
 • Търговия
 • Икономика и мениджмънт
 • Бизнес администрация
 • Икономическа информатика
 • Малък и среден бизнес
 • Бизнес услуги
 • Административно обслужване
 • Маркетингови проучвания

За периода от 2012 до момента в ЦПО към Училище за бизнес компетенции са издадени над 500  свидетелства за професионална квалификация и над 400 удостоверения за придобити компетентности по част от професия. Документите се признават в страните от ЕС и останалите, с които България има подписани спогодби за признаване на дипломи и професионални квалификации.

1 декември 2006 – 01 декември 2014

Акредитация от EBC*L International – The European Business Competences Licence, като първият в България обучителен и изпитен център за сертификата за бизнес компетенции EBC*L в три нива на бизнес компетенции.

 • 2006 г. – ниво  A Business economics – Финанси за нефинансисти,
 • 2007 г. – ниво  B Business planning, Marketing and Sales, Financial planning, Investment analysis – Бизнес планиране, Маркетинг и продажби, инвестиционен анализ
 • 2011 г.- ниво C Leadership and Management – Лидерство  имениджмънт
 • 2011 г. – обща сертификация EBC*L ECM European Certified Manager – General management certificate, обединяващ трите сертифицирани области на компетентност.
 • 2014 г.  Акредитация на Училище за бизнес компетенции от EBC*L International, Aвстрия като EBC*L Aкадемия.
 • 2020  – ЕBC*L сертификатите стават едни от първите бизнес сертификати с присъдени кредити в нива 4 (професионални програми) и 5 (бакалавърски програми) от Европейската квалификационна рамка.

EBC*L е резултат от сътрудничеството на университети и големи корпорации от Германия и Австрия, и се прилага, като практически ориентирана мениджърска сертификация, с над 40000 сертифицирани специалисти в света от международната мрежа от EBC*L центрове в Европа, Азия и Арабския свят. В Училище за бизнес компетенции  до момента са сертифицирани над 700 специалиста. EBC*L е препоръчан като добра практика за обучение на предприемачи от Европейската комисия.

1 юли 2006 – до сега 

Развита дистанционна форма на обучения, предлагане през уеб-платформа за e-learning, базирана на Class Server. През 2012г.  е направена миграция към Moodle. Развиване на уеб-базирана платформа за бизнес обучения на български и английски език / https://e-learning.bg   https://e-learning.sbc.bg  /. През 2019 г. се извършва миграция към последната версия на Мудъл 3.6  www.learning.bg. Платформите съдържат над 40 учебни и сертификационни курса.

2012 – до сега

Стартира предлагане на сертификационни обучения за управление на проекти и ИТ услуги по споразумение с Open Management Education Center – Полша

PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, ITIL, Agile PM, Agile BA, AMSIS.

Сертифицирани над 600 специалиста в областта на ИТ.

2016 – 2017

Разработена е мобилна апликация за Андроид с бизнес обучения за предприемачи по европейски проект Open Mobile Learning Platform –OMLP. ОМLP – Business Survival Kit съдържа 10 разработени курса на български, английски, испански, португалски, румънски, чешки, по теми – Финансови показатели на бизнеса, Бюджетиране, Бизнес комуникация, Иновации, Нетуъркинг, Решаване на бизнес проблеми, Дигитална компетентност за бизнес решения и др.

2017-2018

Разширяване на портфолиото от дейности с обвързване на бизнес обученията с анализ и консултации в области: работа с хора, анализ и реинженеринг на бизнес процеси,  идентификация на рискове,  планиране на дейности и процеси за съответствие с GDPR.  Фокус върху сертификационни програми и партниране с компании за вътрешнофирмени обучения и консултации.

2009 – до сега

Изпълнени над 30 национални и международни проекти, съфинансирани от Европейски фондове (ESF OPHRD, ERDF, Програми „Аз мога“ и „Аз мога повече“, Програма за предприемачи“, Erasmus +, ISF Fund: Police, Priority 3 etc.). Активности в проектите: индивидуални и фирмени обучения и консултации в областта на развиване на компетенции на хора в компаниите, индивидуални професионални обучения с ваучери, развиване на програми и консултантски услуги в областта на иновации, реинженеринг на процеси, защита и сигурност, къмплайънс на процеси и практики, дигитализация на програмите в професионалното образование и обучение и др.

2019 

Стартира услугата за развиване на онлайн учебни платформи и съдържание. Завършен е проектът за он-лайн учебна платформа „Академия MyPos“  за MyPOS AD, в който преминават обучение над 3000 специалиста от целия свят.

2020

Стартира разработката на специализирана учебна платформа на Училище за бизнес компетенции за дистанционно и онлайн обучения по английски  e-OxfordEnglish. bg.

Разработване на бизнес игра „StartUp!“ за прилагане на придобитите знание в бизнес програмите на Училище за бизнес компетенции ЕООД.

Начало на сътрудничество с полски партньор Progress Project в областта на онлайн сертификационните обучения по проектен мениджмънт.

Начало на сътрудничество с партньор ЧГ Образователни технологии за интегриране на сертификационните програми за бизнес компетенции EBC*L в учебните програми по предприемачество и бизнес в гимназията.