Играта Стартъп 🢒


Настолна игра за симулиране на Стартъп

Кратки курсове за служители на компании 🢒


Корпоративните ни обучения се 'шият по мярка' според целите и нуждите на всеки отделен клиент.

Платформи за e-learning 🢒


Училище за бизнес компетенции е Вашият експерт за e-learning.

Сертификации по PRINCE2® и AGILE PM® 🢒


Кратките ни интензивни сертификационни курсове по най- популярните методи за управление на проекти PRINCE2® и AgilePM®.

Професионални компетенции НАПОО 🢒


С нашият лиценз като център за професионално образование към НАПОО предоставяме обучение и сертифициране по 6 професии, както и валидиране на неформално придобиди компетенции.

Европейски сертификат за бизнес компетентност EBC*L 🢒


EBC*L, European Business Competence* Licence is an established international standard for achieved competences in the field of business economics, planning, management and leadership.

Консултантска услуга 🢒


Експертиза и консултации по (ре)дизайн на бизнес процеси и бизнес модели.

VR симулации и обучения 🢒


Учене чрез виртуално преживяване.