Връчване на EBC*L сертификати за бизнес компетентност на ученици в ЧПГ Образователни технологии

05 юли 2024

В резултат на успешното ни сътрудничество с ЧПГ Образователни технологии София, вече пети випуск в специалност Предприемачество изучава модулите на програмата за икономическа и бизнес компетентност EBC*L. Тази година висок процент от учениците в 11 клас успяха да се сертифицират в професионалната квалификация, разпозната като ниво 4 в Европейската рамка за професионално образование.

Как един мениджър разрешава успешно конфликтни ситуации?

20 юни 2024

Всеки един от нас в някакъв момент е бил, е или ще бъде засегнат от конфликт, без значение дали е инициатор, въвлечен като участник или потърпевш в конфликта. Всички познаваме напрежението, ескалацията на емоции и дискомфорта в подобна ситуация. А как следва да реагира мениджърът, за да разреши работен конфликт в своя екип или в […]

Подобрете предприемаческата си компетентност с кратки курсове с ваучер по КК7 Предприемачество

12 юни 2024

Предприемачеството е предизвикателство! Изисква се усилие, в основата на което стои креативността да откриваш възможности, да развиваш идеи и дисциплината да ги реализираш. Изискват се умения да вземаш практически решения, да планираш и ангажираш хора за успеха. Можеш да бъдеш предприемач не само в свой бизнес. Можеш да откриваш и предлагаш предприемачески идеи в организацията, […]

Делегирането – изкуството на баланса

05 юни 2024

  „Делегиране“ е прехвърляне на изпълнението на една задача от обхвата на отговорности на един човек към друг човек, заедно с ресурсите и правомощията за изпълнението й, като отговорностите остават за „собственика“ на задачата. Делегирането е необходимо управленско умение, което освобождава лично време за фокус върху по-дългосрочни анализи и планиране. Същевременно прехвърлянето на изпълнението на […]

3 отбора в АК „Електрик“ се състезаваха в бизнес играта „Предприемачество“

22 май 2024

На 15 април 2024 г. „АК ЕЛЕКТРИК“ АД, гр. Радомир, заедно със своя партньор Училище за бизнес компетенции, София, проведоха обучение по „Предприемачество“ под формата на бизнес игра. В играта участваха служителите на клъстер „Влакова индустрия и автоматизация“ от дивизия „Метални части и конструкции“ на „АК Електрик“ АД. Експертите се самоорганизираха в няколко отбора. Това […]

Изгубени в превода?

24 апр 2024

Ефективната комуникация в глобален екип трябва да отговаря на едно основно изискване- да бъде възможно най-ясна. На практика, ако липсва необходимата подготовка, се получава точно обратното- колкото по-глобален е екипът, толкова по-голяма е вероятността от недоразумения. Това е така, защото, по известната аналогия на Г. Хофстеде, националната култура е „софтуер на ума“- колективна настройка, която […]

Защо средните мениджъри са истинските двигатели на промяната?

10 апр 2024

Обикновено си мислим, че най-подходящите хора, които инициират организационни промени са  висшите мениджъри. Те имат визията и стратегическата гледна точка, виждат цялата картина на бизнеса и разполагат с лостовете да започнат процеса и да накарат другите да ги последват. В същото време, до скоро „средната земя“ в мениджмънта  се възприемаше единствено, като зона „за превод“ […]

Предизвикателството да си нов мениджър на изграден екип

02 апр 2024

Поздравления! Ставаш мениджър в компания, която харесваш! Имаш планове и желание да внесеш „свой почерк“ в работата. След първите няколко седмици на ентусиазъм обаче идва отрезвяването с трудности, за които не се чувстваш подготвен. Малко на брой професионални предизвикателства могат да се сравнят с това да станеш мениджър на изграден екип. Посрещат те хора с […]

След уебинара „Реинженеринг на бизнес процеси“ – представяне за 1 час

29 март 2024

Вземаме повод от последния уебинар от поредицата „Важни бизнес концепции, представени за 1 час“ на тема „Реинженеринг на бизнес процеси“. Един от зададените въпроси беше „ Как е отразена работата с хората в представения подход?“ Тук развиваме отговора в светлината на връзката на темите за управление на промяната в човешкото поведение и  реинженеринга на бизнес […]

Уебинар B2B Sales

28 март 2024

Честита Баба Марта!

01 март 2024

                                                                                       С пожелание за здраве и късмет !       

Лидерски практики за добро организационно здраве

12 яну 2024

Лидерство и мениджмънт в организацията Ситуационните лидерски практики, като „ключ“ към доброто организационно здраве Успешното управление на бизнес лидерите зависи от прилагането на комбинация от лидерски и мениджърски подходи към предизвикателствата, които организациите срещат в контекста на средата на бизнеса. Успешното управлениие чрез подходящи лидерски практики се оценява с различни критерии, но един от тях […]

Примери за прилагане на KRA, KPI и OKR в планирането и анализа на производствени компании

25 сеп 2023

  В последните 4 години индустриалните предприятия са изправени пред редица предизвикателства, които трябва да преодолеят, за да се запазят, като устойчив бизнес. Макар не толкова екстремни, както по време на пандемията, проблемите с веригата на доставки все още са на дневен ред. С приоритет се въвеждат закони и регулации, свързани с ресурсна ефективност, контролът […]