От основателя

Защо да изберете програмите на Училището?

До момента сме обучили над 5000 специалиста от различни сектори на индустрията. Ценим високо признанието на нашите клиенти – над 150 големи, средни и малки български и международни организации от различни индустрии – ИКТ, производство и машиностроене, търговия, услуги, общини, държавни и публични институции, които обучават и сертифицират свои служители  в нашите учебни програми.

За да сме в крак с промените в бизнеса и технологиите:

  • Предлагаме актуално и практически приложимо знание, което прави хората и органзациите по-конкурентни.
  • С нашите програми за кратки курсове и по-продължителни професионални и сертификационни обучения помагаме да подобрите отделна своя компетентност, да придобиете нови знания и умения, да се подготвите със сертификация за следващ етап в кариерното си развитие.
  • Гарантираме за качеството на предоставяните обучения с международна и национална акредитация на Училището:

==> Развихме EBC*L  Academy за обучение и международна сертификация за бизнес компетентност в области „Финанси за нефинансисти“,  „Маркетинг, продажби, бюджетиране и оценка на инвестиции“,  „Лидерство и мениджмънт в организацията“. Придобитите сертификати носят академични кредити на нашите курсисти в нива (4) и (5) от Европейската квалификационна рамка за образование (EQF). Тези кредити се признават  за сходни курсове в професионални квалификации и бакълавърски университетски програми.

==> Получихме национален лиценз от НАПОО за  професионални квалификации за 10 професии, което гарантира съответствие с националните стандарти за обучение и дава шанс на нашите курсисти за трансфер на постигнатото ниво на квалификация чрез Единната европейска квалификационна рамка ECVET от национални към европейски квалификационни нива (NQF – EQF) с издаване на Europass supplement документ.

==> В партньорство стартирахме международна сeртификация по управление на проекти и услуги, добри прaктики/PRINCE, ITIL, АGILE PM/BA,

==> Предоставяме консултации и обучения  за вътрешни одитори (по ISO фамилия от стандарти за управление на системи по качество, информационна сигурност, непрекъсваемост на бизнеса и др.).

Предлагаме гъвкави форми на обучение

Според възможностите и желанието за време и форма на учене, предоставяме:

– присъствени курсове, за тези, които държат на срещи и обсъждане „лице в лице“,

– уеб-базирано обучение през сайта ни на български и на английски език https://learning.bg , подпомагано с виртуална класна стая за учебни сесии в реално време, консултации и присъствени семинари за подготовка за сертификационен изпит,

– мобилна апликация за обучение през платформата OMLP за Андроид, подходяща за къстомизирани учебни проекти,

Разполагаме със сертифициран и опитен екип от преподаватели и консултанти

Екипът ни включва практици с опит в академичното, професионално и вътрешно-фирмено обучение на възрастни – специалисти с работен опит, сертифицирани в областите, в които извършват обучения и консултации. 

Адаптираме учебното съдържание

Учебните материали са разработени в съответствие с добрата практика за материали за работещи специалисти. Сертификационните ни курсове за международни сертификати са достъпни на български /мениджърски програми/и английски език /мениджърски програми, ИТ сертификационни програми/.

Курсовете се предлагат във варианти за отворено обучение със стандартизирано съдържание и за вътрешнофирмено обучение с подбор на съдържание след анализ на потребностите. За вътрешнофирмени обучения разработваме упражнения и казуси за конкретната индустрия и сфера на дейност.

Учебното съдържание е с практически фокус. Разбирането на участниците се стимулира и развива с тестове, упражнения, ролеви игри, казуси и дискусии.

Оптимизираме разходите за обучения

Гъвкавите форми на присъствено и он-лайн обучение предоставят възможност за избор на нашите клиенти на вариант, в който постигат баланс на ползите и разходите  за пътуване и присъствено време.

Ние сме гъвкави по отношение бюджета на клиентите.

Как работят платформите ни за уеб-базирано обучение?

Уеб-базираните ни  платформи https://е-learning.bg за НАПОО квалификации,

https://www.learning.bg с кратки бизнес обучения и e-OxfordEnglish.sbc.bg с курсове на български и на английски език е достъпна от целия свят, 24 часа в денонощието.

Нашето учебно портфолио 

Развиваме учебните си програми в  направления:

Професионални квалификации с фокус върху развитието и управлението на бизнеса;

Сертификационни курсове  за професионални и бизнес компетенции;

– Колекция от отворени курсове със силна практическа насоченост и актуално знание за съвременното управление на бизнеса;

Вътрешнофирмени обучения, развивани специално за потребностите на Клиента.

Консултации и одит в сферата на  квалификациите и практическия ни опит.

 

Училището помогна на много специалисти и компании да се справят с конкретни предизвикателства. Ако искате да обсъдим с какво можем да помогнем, обадете се за среща и разговор!

д-р Светлана Дренска,

Основател